การใช้ and ใน where ในกรณีมี 2 เงื่อนไข

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้ and ใน where ในกรณีมี 2 เงื่อนไข

Postby Parichat » 25/06/2018 12:34 pm

การใช้ and ใน where ในกรณีมี 2 เงื่อนไข

ในการ select ข้อมูลเราอาจจะมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขที่ต้องการให้แสดงตามความต้องการ โดยในการ select มาและยังมีการ Join ตารางอีกตารางมาด้วยและต้องการเพิ่มเงื่อนไขได้โดยต้องการข้อมูลทั้ง 2 ตาราง โดยใช้ "And" เพิ่มไปใน where ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้ and
  คำสั่ง SQL ปกติ

  Code: Select all

  SELECT * FROM products_imgs as a INNER JOIN products as b ON a.product_id = b.product_id WHERE a.product_id = 1 AND a.img_id = 15


  คำสั่ง SQL ใน Joomla

  Code: Select all

  $query = $db->getQuery(true)
     ->select('*')
     ->from('#__products_imgs as a')
     ->innerJoin('#__products as b on a.product_id = b.product_id')
     ->where('a.product_id = 1 and a.img_id = 15');


ในการใช้ and จะใช้ในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลทั้ง 2 ตารางและเงื่อนไขที่ต้องการดึงมาต้องมี id ทั้ง 2 ตาราง

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Joomla
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10280
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: การใช้ and ใน where ในกรณีมี 2 เงื่อนไข

Postby tsukasaz » 12/03/2019 3:50 pm

เพิ่มเติมหน่อย สามารถเขียนได้อีกแบบครับ ได้ผลเหมือนกัน

คำสั่ง SQL ใน Joomla

Code: Select all

$query = $db->getQuery(true)
   ->select('*')
   ->from('#__products_imgs as a')
   ->innerJoin('#__products as b on a.product_id = b.product_id')
   ->where('a.product_id = 1')
   ->where('a.img_id = 15');
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)


Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest