Page 1 of 1

การออฟไลน์เว็บไซต์ชั่วคราว

Posted: 05/08/2019 6:29 pm
by Auttasti
การออฟไลน์เว็บไซต์ช่วยคราว การออฟไลน์เว็บไซต์ชั่วคราวนี้ มีความจำเป็นพอสำควรในเรื่องของการ อัปเกรดเว็บของเราหรือการพัฒนาเว็บของเรา ซึ่งเราต้องออฟไลน์เว็บไซต์ชั่วคราวเพราะจะได้มีมีใครเข้ามาใช้เว็บไซต์ในระหว่างพัฒนาอยู่นั้นเอง

ซึ่งวิธีการออฟไลน์เว็บไซต์ชั่วคราวก็จะมีดังนี้

1. ให้เราเข้ามาที่ Joomla ในส่วนของ Admin ก่อนนะครับ
off Line 1.png
off Line 1.png (86.36 KiB) Viewed 709 times
รูปที่1

2. ให้เราสังเกตเมนูใช้งานที่ด้านบน ให้แล้วเข้าไปที่ "System" >> "Global Configuration" นะครับ
off-Line-2.png
off-Line-2.png (21.99 KiB) Viewed 709 times
รูปที่2

3. เมื่อทำการเข้ามาแล้วนะครับ ให้เราสังเกตส่วนที่เขียนว่า "Site Offline" นะครับ
off-Line-3.png
off-Line-3.png (102.79 KiB) Viewed 709 times
รูปที่3

4. เมื่อเราเจอแล้วนะครับ จะเห็นว่า สถานะตอนนี้มันขึ้นเป็น "No" อยู่ ให้เราทำการเปลี่ยนให้เป็น "Yes" นะครับ เมื่อทำการเปลี่ยนแล้ว ก็จะมีส่วนของ "Offline Message" ส่วนของ "Custom Message" และในส่วนของ "Offline Image" ขึ้นมานะครับ ส่วนของที่ขึ้นมาจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ
4.1 Offline Message เป็นการกำหนดว่าเราจะเลือกให้แสดงแบบไหนเมื่อมีคนเข้าที่เว็บของเรานะครับ จะให้เราเป็นคนกำหนดเองหรือจะให้เป็นค่าเริ่มของ Joomla ก็ได้ครับ
4.2 Custom Message เป็นการกำหนดข้อความที่เราต้องการให้ขึ้นบอกเมื่อเวลามีเข้าคนมาในเว็บของเรา ในขณะที่เราทำการ Offline อยู่นะครับ
4.3 Offline Image เป็นการกำหนดรูปภาพ ให้ขึ้นบอกว่าขณะนี้ได้ทำการ Offline หรือปิดปรับปรุงอยู่นะครับ
off-Line-4.png
off-Line-4.png (31.46 KiB) Viewed 709 times
รูปที่4

5. เมื่อเราได้ทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรา คลิกที่ "Seve & Cloes" ได้เลยนะครับ
off-Line-5.png
off-Line-5.png (13.86 KiB) Viewed 709 times
รูปที่5

ก็เป็นการเสร็จสินแล้วนะครับในการ ทำให้เว็บของเรา Offline ชั่วคราวนะครับ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=b-y9or8 ... I&index=39