ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by dawthana »

ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)
8679381967_75cee4e0e9_z.jpg
8679381967_75cee4e0e9_z.jpg (8.13 KiB) Viewed 1014 times
ตัวดำเนินการใน python คือเครื่องหมายที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น เครื่องหมายบวกเป็นการเพิ่มค่า เครื่องหมายลบเป็นการลบค่า
เช่น กำหนดให้ a = 10 กำหนดให้ b = 2 ดังนั้น a + b = 12 (ตัวดำเนินการคือ "+")

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
+ บวก
- ลบ
* คูณ
/ หาร
% เศษของการหาร
** ยกกำลัง
// หารปัดเศษทิ้ง

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
== เช็คว่าค่าสองค่าเท่ากันหรือไม่
!= เช็คว่าค่าสองค่าไม่เท่ากันหรือไม่
<> เช็คว่าค่าสองค่าไม่เท่ากันหรือไม่
> เช็คว่าค่าทางซ้ายมากกว่าค่าทางขวาหรือไม่
< เช็คว่าค่าทางซ้ายน้อยกว่าค่าทางขวาหรือไม่
>= เช็คว่าค่าทางซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับค่าทางขวาหรือไม่
<= เช็คว่าค่าทางซ้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าทางขวาหรือไม่

ตัวดำเนินการทางตรรกะ
and (แอนด์) เช็คว่าค่าทั้งสองตัวเป็นจริงถึงจะคืนค่า กรณีอื่นๆเป็นเท็จทั้งหมด
or (ออ) ถ้าทั้งสองตัว ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จจะคืนค่าเท็จ กรณีอื่นๆเป็นเท็จทั้งหมด
not (น็อท) คืนค่าตรงข้ามของค่าปัจจุบัน

ตัวดำเนินการกำหนดค่า
= ตัวแปรทางซ้ายถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับทางขวา
+= บวกค่าของทางซ้ายด้วยค่าทางขวา
-= ลบค่าของทางซ้ายด้วยค่าทางขวา
*= คูณค่าของทางซ้ายด้วยค่าของทางขวา
/= หารค่าของซ้ายด้วยค่าของทางขวา
%= หารเอาเศษค่าของทางซ้ายด้วยด้วยค่าของทางขวา
**= ยกกำลังค่าของทางซ้ายด้วยค่าทางขวา
//= หารปัดเศษทิ้งค่าของทางซ้ายด้วยค่าทางขวา

ตัวดำเนินการสมาชิก
in จะคืนค่าเป็นจริงถ้าพบค่าในตัวแปรที่เราสนใจ ในกรณีอื่นเป็นเท็จทั้งหมด
not in จะคืนค่าเป็นจริงถ้าไม่พบค่าในตัวแปรที่เราสนใจ ในกรณีอื่นเป็นเท็จทั้งหมด

ตัวดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไข
is เช็คว่าตัวแปรที่ต้องการมีค่าอยู่ใน Memory (เมมโมรี่) นี้หรือไม่ ถ้ามีจะคืนค่า true (ทรู) ถ้าไม่มีจะคืนค่า false (ฟ้อลส์)
is not เช็คว่าตัวแปรที่ต้องการมีค่าอยู่ใน Memory (เมมโมรี่) นี้หรือไม่ ถ้ามีจะคืนค่า false (ฟ้อลส์) ถ้าไม่มีจะคืนค่า true (ทรู)

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ
** ยกกำลัง
~ , + , - Complement การบวก การลบ
* , / , % , // คูณ หาร หารเอาเศษ หารปัดเศษ
+ , - บวก ลบ
>> , << Right Shift / Left Shift
& AND
^ OR
<= , <> , >= , <> , == , != ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
= , %= , /= , //= , -= , += , **= ตัวดำเนินการกำหนดค่า
is , is not ตัวดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไข
in , not ตัวดำเนินการบอกสมาชิก
not , or , and ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ถ้าตัวดำเนินการอยู่ใน (...) จะสำคัญที่สุด

ศึกษาข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?v=eoLqgBB ... MM&index=4
Last edited by dawthana on 11/01/2017 6:55 pm, edited 1 time in total.
dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by dawthana »

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... ython.html
Dive Demo
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 84
Joined: 01/02/2017 11:10 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by Dive Demo »

เข้าใจมากขึ้นครับ
User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by Jom07 »

ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ตัวดำเนินการมี
and
or
not
ค่าที่ได้จะเป็น True หรือ False เช่น

Code: Select all

int1= 10
int2= 5

if (int1 < 10)and(int2 < 5):
  print "TRUE"
else:
  print "FALSE"
ผลรัน

Image

ศึกษาจาก :
https://www.youtube.com/watch?v=eoLqgBB ... lzdKrpxsMM[/quote]
Image
Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by Patcharanan.0399 »

เรียนรู้ตัวดำเนินการต่างๆ

Code: Select all

a = 59
b = 24
ans = (a//b)+(b-a)

print (ans)
ผลการรัน
Capture.JPG
Capture.JPG (8.2 KiB) Viewed 880 times
ศึกษาจาก https://youtu.be/eoLqgBBIGUg
rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by rangsan »

ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Code: Select all

a = 10
b = 2
print a," + ",b," = ",a+b


if a >= b:
  print "TRUE"
else:
  print "FALSE"
ผลการรันโค้ด
Operator.png
Operator.png (14.07 KiB) Viewed 863 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=eoLqgBB ... lzdKrpxsMM
It’s never too late to start again.
prakon
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 561
Joined: 02/07/2018 10:45 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by prakon »

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เหมือนกับการบวกลบคูณหาร ทั่วไป แต่มีตัวที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานั้นก็คือ //(หารเอาส่วน) และ %(หารเอาเศษ) โดยก่อนเราเขียนโปรแกรมเราต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญด้วย เช่น * ,/, //, % จะสำคัญกว่า(โปรแกรมเลือกรันก่อน) +, - เช่น

Code: Select all

a=4
b=6
c=8
d=4+6*8/2
print(d)

ถ้าหากเราคิดจากซ้ายไปขวาจะได้ 40
แต่ผลการรันได้จะได้ 28
ถ้าหากเราอยากได้ 40 เราสามารถใส่วงเล็บ(วงเล็บสำคัญสุดในตัวดำเนินการ)

Code: Select all

a=4
b=6
c=8
d=(4+6)*8/2
print(d)
ผลการรันก็จะได้ 40

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
== เช็คค่าทั้งสองว่าเท่ากัน เช่น 2==2 จะเป็น จริง
!= เช็คค่าทั้งสองว่าไม่เท่ากัน เช่น 3!=2 จะเป็น จริง
< ค่าทางซ้ายน้อยกว่าทางขวา เช่น 3<2 เป็นเท็จ
>ค่าทางซ้ายมากกกว่าทางขวา เช่น 3>2 เป็นจริง
<>เช็คว่าค่าทั้งสองไม่เท่ากัน เช่น 3<>2 จะเป็นจริง #แต่รันในpycharmแล้ว error invalid syntax
<= ค่าท้างซ้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับทางขวา เช่น 2<=3 จะเป็นจริง , 3<=3 จะเป็นจริง
>= ค่าทางซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับทางขวา เช่น 2>=3 เป็นเท็จ, 3>=3 เป็นจริง

Code: Select all

a=6
b=2
if (a>=b):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้ TRUE

ตัวดำเนินการทางตรรกกะ
and คือทั้งซ้ายและขวาต้องเป็นจริง

Code: Select all

a=2
b=2
if (a==b and b==a):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้เป็น TRUE

or คือซ้ายหรือขวาต้องเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

Code: Select all

a=2
b=2
if (a==b or b==10):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้เป็น TRUE

not ในวงเล็บต้องเป็นเทจ จึงจะเป้นจริง

Code: Select all

a=2
b=2
if (not(a==b)):
  print('TRUE')
else:
  print('False')
ผลการรันจะได้ False เพราะ a==b เปนจริง

ตัวดำเนินการกำหนดค่า
= เอาค่าทางขวามาใส่ทางซ้าย
//= เช่น a//=b หมายถึง a=a//b

ตัวดำเนินการสมาชิก
in เช็คว่ามีตัวแปรทางซ้ายอยู่ในทางขวา

Code: Select all

list=["a",'b',"c","d"]
if "b" in list:
  print("true")
else:
  print('false')
ผลการรันจะเป็น true

Code: Select all

list=["a",'b',"c","d"]
if "b" in list:
  print("true")
else:
  print('false')
not in เช็คว่าไม่มีตัวแปรทางซ้ายอยู่ในทางขวา
ผลการรันจะเป็น true

Code: Select all

list=["a",'b',"c","d"]
if "e" not in list:
  print("true")
else:
  print('false')
ตัวดำเนินงานการตรวจสอบเงื่อนไข
is ตัวทางซ้ายอยู่ในเมมโมรี่ของทางขวา

Code: Select all

a=20
b=20
if b is a:
  print("true")
else:
  print('false')
ผลการรันเป็น true
is not ตัวทางซ้ายไม่อยู่ในเมมโมรี่ของทางขวา

Code: Select all

a=20
b=8
if b is not a:
  print("true")
else:
  print('false')
ผลการรันเป็น true
User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1666
Joined: 04/06/2019 10:06 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (4) : ตัวดำเนินการใน python (ไพทอน)

Post by chatee supasand »

เข้าใจตัวดำเนินการมากขึ้นมากๆเลยครับ
Image
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests