ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby dawthana » 12/01/2017 3:24 pm

การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน) เป็นการเรียกใช้ Module (โมดูล) โดยใช้คำว่า from...import ซึ่งจะมีลักษณะการเรียกใช้ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการเรียกใช้งาน Modlue ทั้งหมด หรือ การเรียกใช้งานบางฟังก์ชัน

ตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดใน Module
module1.png
module1.png (30.58 KiB) Viewed 1157 times


ตัวอย่างการเรียกใช้งานเฉพาะบางฟังก์ชัน
module2.png
module2.png (142.79 KiB) Viewed 1157 times


ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดภายใน Module แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้เลย
module4.png
module4.png (162.84 KiB) Viewed 1157 times


สรุปการใช้งาน from...import ใน python
import
- เรียกใช้งานได้ทั้งหมด
- ใช้ "." ในการเข้าถึงตัวแปรภายใน Module นั้น
from...import
- เรียกใช้งานเฉพาะบางฟังก์ชัน
- ใช้ "." ในการเข้าถึงตัวแปรภายใน Module นั้น
from...import*
- เรียกใช้งานได้ทั้งหมด
-ใช้งานได้เหมือนกับอยู่ในหน้า Module นั้นเลย

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj6cug&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM&index=23


User avatar
Dive Demo
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 84
Joined: 01/02/2017 11:10 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby Dive Demo » 04/02/2017 10:51 am

ศึกษาแล้วเข้าใจว่า import : เรียกใช้งานได้ทั้งหมด ใช้"."ในการเข้าถึง
form..import : เรียกใช้งานเฉพาะฟังก์ชั่น ใช้"."ในการเข้าถึง
form...import* : เรียกใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ต้องใช้ "."ในการเข้าถึง สามารถประกาศชื่อฟังก์ชั่นเพื่อใช้งาน Module ได้เลย

User avatar
Four
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 813
Joined: 08/01/2018 9:55 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby Four » 23/01/2018 5:03 pm

Code: Select all

int = 1234
def func(num):
    print("ฟังก์ชัน1:", num)

def func2(num):
    print("ฟังก์ชัน2:", num)


Code: Select all

from module import *
func("mindphp")
func2("mindphp2")
print(int)


ผลรัน

Image
I am slow walker, but I never walk back. (Abraham Lincoln)

User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby Jom07 » 25/01/2018 1:55 pm

Code: Select all

var_string = "mindphp"
def printfunc1(sum):
    print("แสดงฟังก์ชันที่1:",sum)
    return

def printfunc2(sum):
    print("แสดงฟังก์ชันที่2:",sum)
    return


Code: Select all

from module_import import printfunc2
printfunc2("python")


ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj6cug&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM&index=23
Image

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby Patcharanan.0399 » 21/04/2018 12:05 pm

สร้าง Module ที่เราต้องการจะเรียกใช้ในภายหลัง

Code: Select all

var_string = 'World.com'
def printfunc1(myarg):
    print '\nFunction 1 : ', myarg
    return

def printfunc2(myarg):
    print '\nFunction 2 : ', myarg
    return
   

เรียกใช้ Module ที่สร้างไว้ก่อนหน้า

Code: Select all

from module_from import printfunc1 , printfunc2
printfunc1 ("Hello")
printfunc2 ("How are you?")


ผลการรัน
Moduleform.JPG
Moduleform.JPG (11.3 KiB) Viewed 829 timesศึกษาจาก https://youtu.be/w6m-LXj6cug

rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby rangsan » 03/05/2018 7:11 pm

การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

โค้ดในส่วนของ module

Code: Select all

str_type = "Mindphp.com/Rangsan"
def printfunc(moduletest):
    print 'Show ModuleTest1 : ',moduletest
    return

def printfunc1(moduletest):
    print 'Show ModuleTest2 : ',moduletest
    return


โค้ดในส่วนของการใช้ from เรียกใช้งาน module

Code: Select all

from module_twentythree import *
printfunc("Your have learning Python")
printfunc1("Your have learning Java")
print str_type


ผลการรันโค้ด
from_moudle.png
from_moudle.png (17.74 KiB) Viewed 797 times

from_module2.png
from_module2.png (14.8 KiB) Viewed 797 timesศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=22
It’s never too late to start again.

anuwat somsakul
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 44
Joined: 08/08/2018 9:49 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Postby anuwat somsakul » 10/08/2018 4:30 pm

Modules ใน Python - การใช้ from...import

โค้ดหน้า Modules

Code: Select all

def printfucn(myarg):
    print("แสดงผลของฟังก์ชันที่ 1",myarg)
    return
def printfunc2(myarg):
    print("แสดงผลของฟังก์ชันที่ 2", myarg)
    return
โค้ดหน้า from_import

Code: Select all

from  pythonModules import *
printfunc2("Traning")
printfucn("Mindphp.com")ผลลัพธ์
Selection_015.png
Selection_015.png (16.48 KiB) Viewed 704 times


ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=23


Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests