การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การเรียกใช้ from ใน python 2 และ python 3

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การเรียกใช้ from ใน python 2 และ python 3

Post by Jom07 »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การเรียกใช้ from ใน python 2 และ python 3
ในความแตกต่างระหว่าง python 2 และ python 3 มีความแตกต่างต่างเป็นบางส่วนที่ต้องปรับโค้ด การเรียกใช้อาจเปลี่ยนไป เช่น การเรียกใช้ from และ from_
ใน python 2 ต้องใช้ from_ ถ้าใช้ from จะติด error
ตัวอย่าง

Code: Select all

from Tkinter import *

def ob():
  print(valor.get())

root = Tk()
valor = StringVar()
root.title("Spinbox")
root.geometry("400x300")
et1 = Label(root,text="Spinbox 1").place(x=20,y=10)
co1 = Spinbox(root,values=("Python","Java","C","C++","HTML")).place(x=20,y=50)
et2 = Label(root,text="Spinbox 2").place(x=20,y=100)
co2 = Spinbox(root,from_=1,to=5,textvariable=valor).place(x=20,y=150)
boton = Button(root,text="Obtener valor Spinbox",command=ob).place(x=20,y=190)
mainloop()
ผลรัน
Image

ถ้าใส่ from ไม่มี _ ใน python 2 จะติด error

Code: Select all

C:\Python27\python.exe C:/Users/JOM/PycharmProjects/untitled2/SpinboxTk.py
 File "C:/Users/JOM/PycharmProjects/untitled2/SpinboxTk.py", line 13
  co2 = Spinbox(root,from=1,to=5,textvariable=valor).place(x=20,y=150)
             ^
SyntaxError: invalid syntax

Process finished with exit code 1
จะบอกว่าไม่มี systax นั้น ในการใช้งานจึงควรดูข้อแตกต่างระหว่าง python 2 และ python 3
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests