การแปลง Session และ Element ที่ได้จากการทำ Xpath เป็นลิ้งค์ในการทำ Selenium Webdriver

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 199
ลงทะเบียนเมื่อ: 30/04/2018 9:44 am

การแปลง Session และ Element ที่ได้จากการทำ Xpath เป็นลิ้งค์ในการทำ Selenium Webdriver

โพสต์โดย rangsan » 10/05/2018 11:13 am

การแปลง Session และ Element ที่ได้จากการทำ Xpath เป็นลิ้งค์ในการทำ Selenium Webdriver

บทความนี้จะเป็นการทำลิ้งค์ ต่อยอดจาก บทความก่อน คลิกเพื่อดูบทความ

เมื่อเราได้ผลลัพธ์ของ Session และ Element จาก Web Browser โดยการทำ Xpath แล้วนั้นขั้นตอนต่อมาเราจะทำการแปลง Session และ Element ที่ได้มาให้เป็น Link เพื่อที่จะให้ Selenium นั้นสามารถคลิกได้

ผลลัพธ์ที่เป็น Session และ Element

โค้ด: เลือกทั้งหมด

[<selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="8e69c9dd-2481-4b1a-b851-7fd100b62a79")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="f6f17cbf-0286-45da-ae47-fe0ecda961ce")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="1ae666fa-1fb6-49c3-b621-355090a98d5f")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="f59af0cc-071b-492e-8401-d3268e114b33")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="0b5d2c87-f243-4954-bd8b-4023cdcfed82")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="aa1f2d35-5799-4210-844f-4857fb182910")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="baea6fc8-1a95-4f06-b1a3-9518029429d3")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="fc6fcc71-0ffa-4eed-b234-96a61d30607e")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="e9d2f693-fb20-4473-87c1-9f17eaf32102")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="726129f5-7f20-490d-8449-a31efd60a2da")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="323e23cb-c18e-4284-8adb-258281d61880")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="49f0ddeb-0346-413a-8df1-1c62ecdb1b3c")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="5d3505c5-8ba8-4038-87b2-a427923e3256")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="25a7ed30-0535-413f-a2a4-512fe7d41c2a")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="dc01c7a6-7dfe-459c-83b3-80c625a29c99")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="f079098e-dac5-44cb-a712-2c83cbeb5c4c")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="b6b66792-4dc9-4195-83cd-3804a7e6af82")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="6c7b9e09-e4ec-45df-ab42-fe021f910c71")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="4fea8e98-b47e-4997-a2d7-3fcdf3cfe37e")>, <selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="d7b3c63b-cf02-43ac-9dbe-58689e423336", element="99d1e501-e597-4d5a-bd9d-aa554d18ac7f")>]


เมื่อเราได้ผลลัพธ์ข้างต้นแล้วต่อมาจะเริ่มทำการแปลง Session และ Element เป็น Link โดยใช้คำสั่งนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

continue_link = driver.find_element_by_tag_name('a')
title_list = driver.find_elements_by_xpath(
    "//div[@class='category-list']//table[@class='category table table-striped table-bordered table-hover']/tbody/tr//a[@href]")
for web_link in title_list:
    link = web_link.get_attribute("href")
    print(link)


อธิบายโค้ดแต่ละส่วน
1. เป็นโค้ดที่ใช้ในการหา Tag 'a'

โค้ด: เลือกทั้งหมด

continue_link = driver.find_element_by_tag_name('a')


2. เป็นโค้ดที่ใช้ในการทำ Xpath แต่มีเพิ่มในส่วนของ (//a[@href])

โค้ด: เลือกทั้งหมด

title_list = driver.find_elements_by_xpath(
    "//div[@class='category-list']//table[@class='category table table-striped table-bordered table-hover']/tbody/tr//a[@href]")


3. นำ Session และ Element ที่ได้มา Loop เพื่อหาลิ้งค์

โค้ด: เลือกทั้งหมด

for web_link in title_list:
    link = web_link.get_attribute("href")
    print(link)


ผลลัพธ์ที่ได้จากโค้ดโดยรวม

โค้ด: เลือกทั้งหมด

http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5472-windows-camera.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5454-high-dynamic-range.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5430-flicks.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5384-tls-ssl.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5375-2fa.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5242-ip.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5219-simulation.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5173-program-and-software.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5018-computer-system-operation.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/5014-gen-computer.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4969-tax.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4946-git-command.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4825-teamviewer-lan-connections.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4824-adobe-flash-builder.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4810-creative-cloud.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4763-timing-for-work.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4750-principles-of-system-testing.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4657-onboard_gpu.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4652-gpu_1.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4650-checkversionfirefox.html


ภาพประกอบของผลลัพธ์
output_link.png
It’s never too late to start again.

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 29 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน