การใช้ if else ใน python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้ if else ใน python

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

if else

if ใน python คือคำสั่งที่เช็คเงื่อนไขของตัวแปรที่ประกาศไว้

else ใน python คือคำสั่งที่เช็คเงื่อนไขของตัวแปรที่ประกาศไว้แต่จะเช็คเงื่อนไข if ก่อนว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่า ถ้าไม่เข้า if จึงจะเข้า else ได้

รูปที่ run ในโปรแกรม
11.png
11.png (6.68 KiB) Viewed 681 times
โค้ดที่จะนำมาrun

Code: Select all

vat_int = 10
# ประกาศตัวแปลให้vat_intมีค่าเท่ากับ 10

if vat_int == 10 : #เช็คในเงื่อนไขของ if ว่า vat_int = 10 หรือไม่
  print ('true') #แสดงค่า true 
  print ('vat_int') #แสดงค่า vat_int
else :
  print ('falst') #แสดงค่า falst
ผลลัพธ์ที่ได้
12.png
12.png (4.59 KiB) Viewed 687 times
คลิปประกอบการเรียนรู้
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests