หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การใช้ if else ใน python

โพสต์แล้ว: 16/11/2018 3:48 pm
โดย ธวัชชัย แสนหาญ
if else

if ใน python คือคำสั่งที่เช็คเงื่อนไขของตัวแปรที่ประกาศไว้

else ใน python คือคำสั่งที่เช็คเงื่อนไขของตัวแปรที่ประกาศไว้แต่จะเช็คเงื่อนไข if ก่อนว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่า ถ้าไม่เข้า if จึงจะเข้า else ได้

รูปที่ run ในโปรแกรม
11.png
11.png (6.68 KiB) เปิดดู 144 ครั้ง


โค้ดที่จะนำมาrun


โค้ด: เลือกทั้งหมด

vat_int = 10
# ประกาศตัวแปลให้vat_intมีค่าเท่ากับ 10

if vat_int == 10 : #เช็คในเงื่อนไขของ if ว่า vat_int = 10 หรือไม่
    print ('true')  #แสดงค่า true
    print ('vat_int') #แสดงค่า vat_int
else :
    print ('falst') #แสดงค่า falst


ผลลัพธ์ที่ได้

12.png
12.png (4.59 KiB) เปิดดู 150 ครั้ง


คลิปประกอบการเรียนรู้