การควบคุมทิศทางแบบ if…elif ใน python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การควบคุมทิศทางแบบ if…elif ใน python

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

การควบคุมทิศทางแบบ if…elif ใน python
คำสั่ง รูปแบบ if..elif นี้ เป็นคำสั่ง เปรียบเทียบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข โดยเริ่ม ต้นเปรียบเทียบ
เงื่อนไขที่ 1 (condition 1) ถ้าเป็นเท็จ จะเลื่อนไปเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ 2 (condition 2) ถ้าผลลัพธ์
การเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ 2 เป็นเท็จ จึงเลื่อนไปเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ 3 (condition 3) ต่อไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะหมดคำสั่ง การเปรียบเทียบ (condition n) แต่ถ้าผลการเปรียบเทียบเงื่อนไขใดๆ แล้วผลลัพธ์
เป็นจริง จะประมวลผลคำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง หลังเครื่องหมาย : ของเงื่อนไขนั้นๆ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประมวลผลคำสั่ง แล้วถือว่าสิ้นสุดการเปรียบเทียบเงื่อนไขในกลุ่มนั้นและจบการทำงาน

โครงสร้างการทางานแบบ if…elif มีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

Code: Select all

if condition 1:
	statement(s)
elif condition 2:
	statement(s)
…
elif condition n:
	statement(s)
else:
	statement(s)
ตัวอย่าง

Code: Select all

1	 var = 100
2	 if var == 200:
3 		print ("Stap 1")
4 		print (var)
5 	elif var == 150:
6 		print ("Stap 2")
7 		print (var)
8 	elif var == 100:
9 		print ("Stap 3")
10		print (var)
11   else:
12 	  print ("Stap 4")
13		print (var)
14	 print ("Good bye!")
จากตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 กาหนดค่าให้ตัวแปร var เท่ากับ 100 ต่อจากนั้นโปรแกรมเลื่อนมาทำงาน
บรรทัดที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขว่า var เท่ากับ 200 จริงหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท็จ
จึงเลื่อนมาเปรียบเทียบในบรรทัดที่ 5 ผลที่ได้มีค่าเป็นเท็จ (ตัวแปร var มีค่าไม่เท่า 150) โปรแกรมจึง
เลื่อนมาเปรียบเทียบเงื่อนไขต่อในบรรทัดที่ 8 ซึ่ง var มีค่าเท่ากับ 100 เป็นจริง โปรแกรมจึงทำคำสั่ง
หลัง : ในบรรทัดที่ 9 และ 10 โดยการพิมพ์ข้อความว่า "Stap 3" และ 100
ออกทางจอภาพ ต่อจากนั้นโปรแกรมจะกระโดดข้ามไปพิมพ์ข้อความว่า "Good bye!" ในบรรทัดที่ 14
แล้วจบการทำงาน

ผลการรัน

Code: Select all

Stap 3
100
Good bye!
สรุป
คำสั่ง if…elif คือคำสั่งที่ใช้สำหรับเช็คเงื่อนไขหรือค่าของตัวแปรว่ามีจริงหรือไม่ ถ้ามีจริงก็ทำการรันโค้ดในคำสั่งนั้นต่อแต่
ถ้าเช็คเงื่อนไขนั้นแล้วเป็นเท็จก็กระโดดไปทำการเช็คที่ คำสั่ง elif ตัวต่อไป แต่ถ้า เช็ค คำสั่ง if…elif ทุกตัวแล้ว
ไม่เข้าเงื่อนไขเลย สักตัว โปรแกรมก็จะ เข้าไปทำในส่วนของ คำสั่ง else: แล้วจบการทำงานของ คำสั่ง if…elif

>>>>>ถามตอบปัญหา เรื่อง Python<<<<<

>>>>>บทเรียนเกี่ยวกับ PYTHON<<<<<
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests