เทรนภาพเพื่อจดจำใบหน้าแล้วนำมาเปรียบเทียบด้วย Python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ichimarusoichi
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 352
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

เทรนภาพเพื่อจดจำใบหน้าแล้วนำมาเปรียบเทียบด้วย Python

Post by ichimarusoichi »

บทความนี้จะพูดถึงการจดจำใบหน้าของคนด้วยการเทรนหน้าบุคคลเพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าบุคคลในภาพใช่คนเดียวกันกับภาพที่จะเอามาเปรียบเทียบหรือไหม ข้อมูลจะชัดเจนละถูกต้องยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับการนำภาพหลายๆภาพมาเทรนเพื่อให้คอมพิวเตอร์จดจำ ตัวระบบนี้จะทำงานยังไงนั้นสามารถอ่านต่อได้เลย

ขั้นตอนในการทำงาน
1.การตรวจจับใบหน้า คือ การค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอจากนั้นก็ทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
2.การรู้จำใบหน้า คือ กระบวนการที่นำภาพไปตรวจจับประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้าแล้วนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า เพื่อระบุว่าใบหน้านั้นตรงกับบุคคลใด
3.สร้างไฟล์ boy.py จากนั้นเริ่มเขียนโค้ดตามตัวอย่างด้านล่าง

Code: Select all

import face_recognition
boy_Pic = face_recognition.load_image_file("boy.jpg") # โหลดรูปเด็กผู้ชาย
face_encoding = face_recognition.face_encodings(boy_Pic)[0] # เข้ารหัสหน้าตา
unknown_Pic = face_recognition.load_image_file("Unknow.jpg") # ไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ
unknown_face_encoding = face_recognition.face_encodings(unknown_Pic)[0] # เข้ารหัสหน้าตา
results = face_recognition.compare_faces([face_encoding], unknown_face_encoding) # ทำการเปรียบเทียบหน้าตาที่เข้ารหัสไว้ด้วย Face Recognition
if results[0] == True:
 print("It's boy")
else:
 print("Unknow")
เมื่อทำการเทรนเสร็จแล้วภาพถูกต้องกับใบหน้าที่เราเทรนจะขึ้นคำว่า
 • It's boy
แต่ถ้าผิดจะขึ้นคำว่า
 • Unknow
การเทรนภาพเพื่อจดจำใบหน้านั้นเป็นการเทรนเปรียบเทียบว่าตรงกับบุคลในภาพถ้าตรงจะขึ้น It's boy แต่ถ้าไม่ใช่จะขึ้นคำว่า Unknow ส่วนขั้นตอนของโค้ดในการดำเนินนั้นเริ่มจากการสร้างไฟล์-->โหลดรูปภาพที่เราจะใช้ในการเทรน-->เข้ารหัสหน้าตา-->ไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ-->จากนั้นทำการเปรียบเทียบหน้าที่เข้ารหัสเพื่อทำการตรวจสอบว่าบุคคลในภาพใช่คนเดียวกับหรือไม

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : เทรนภาพเพื่อจดจำใบหน้าแล้วนำมาเปรียบเทียบด้วย Python
-บทเรียน Python
-บทเรียน Python Framework Flask
-ความหมายของคำ คืออะไร
-VDO Tutorial - Python
-ถาม-ตอบ Java & Python

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests