การคำนวณราคารวมและส่วนลดด้วยภาษา Python


แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ichimarusoichi
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 352
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

การคำนวณราคารวมและส่วนลดด้วยภาษา Python

Post by ichimarusoichi » 11/01/2019 10:41 am

บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ python ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการคำนวณราคารวมและส่วนลดโดยหัลกการทำงานของโค้ดนั้นจะเป็นยังไงนั้นลองศึกษาการลองนำโค้ดไปรันแล้วปรับใช้กันได้เลย

โค้ดในการคำนวณราคารวมและส่วนลดด้วยภาษา Python มีดังนี้

Code: Select all

p = {"Washing machine":{"SUMSUNG":9500,"LG":7000},
  "Notebook": {"SUMSUNG": 9800, "LG": 8700},
  "Microwave": {"SUMSUNG": 4500, "LG": 3000},
  "Television": {"SUMSUNG": 7500, "LG": 8000}
  }
def catalog():
  print("{:20} {}".format("Products","Brands and Price"))
  for k,v in p.items():
    print("{:20}".format(k),end="")
    print(v)
  print("-"*50)
  print("Promotion")
  print("buy 15,000 - 100,000 baht Discount 10%")
  print("-" * 50)
catalog()

def buy():
  total = 0
  while True:
    a = input("select product : ").capitalize()
    b = input("select brand: ").upper()
    if a != "x".upper():
      n = p[a][b]
      total += int(n)
    else:
      break
  print("Total = {}".format(total))
  if total in range(15000,100001):
    d = (10/100)*total
    e = total - d
    print("Discount = {}".format(d))
    print("Total = {}".format(e))
  else:
    print()
buy()
บรรทัดที่ 1-4 คือกำหนด สินค้าด้วยตัวแปร p และในช่อง{}นั้นจะใส่ข้อมูลที่เราต้องการและราคา {ชนิดสินค้า:ราคา} ถ้าจะเพิ่มสินค้าให้ใส่ , ต่อท้ายจากสินค้าแรกตาม {ชนิดสินค้า:ราคา,ชนิดสินค้า:ราคา}
บรรทัดที่ 5 ปิดคำสั่ง
บรรทัดที่ 6 จะทำการปริ๊นค่าออกมาอยู่ในฟังก์ชันของ catalog
บรรทัดที่ 7 กำหนด {:ระยะห่างของตัวอักษร 20} แบรนหรือสินค้าตามด้วย .format("สินค้า","แบรน และ ราคา")
บรรทัดที่ 8 กำหนด k(key) ,v(value)
บรรทัดที่ 9 กำหนดระยะห่างของตัวอักษร{:20} ตาม end="" คือการไม่ให้เว้นบรรทัดไปข้างล่าง
บรรทัดที่ 10 แสดงเงื่อนไข
บรรทัดที่ 11 print("-" * 50)
บรรทัดที่ 12 ราคาส่วนลด
บรรทัดที่ 13 ถ้าเราซื้อเท่านี้ เราจะได้ส่วนลดเท่านี้
บรรทัดที่ 14 ปิดคำสั่งการทำงาน print("-" * 50)
บรรทัดที่ 15 def buy(): คือส่วนของที่ลูกค้าจะซื้อ
บรรทัดที่ 16 ให้ราคา + กับราคาสินค้าทั้งหมด
บรรทัดที่ 17 ให้ลูกค้าเลือกสินค้า ตามด้วย .capitalize() สามารถอ่านค่าได้เมื่อลูกค้าพิมอักษรตัวเล็ก
บรรทัดที่ 18 ให้ลูกค้าใช้แบรนไหน ตามด้วย .upper()เพื่อเป็นการบอกว่าลูกค้าใช้สินค้าแบรนไหน
บรรทัดที่ 19 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
บรรทัดที่ 20-21 กำหนดตัวแปร
บรรทัดที่ 22 ถ้า a ไม่เท่ากับให้ใช้เครื่องหมาย != แปลว่าไม่เท่ากับ x .upper()เพื่อเป็นการบอกว่าลูกค้าใช้สินค้าแบรนไหน
บรรทัดที่ 23 n เป็นราคาของproduct a แบรน b
บรรทัดที่ 24 ให้บวกไปเรื่อยๆของราคากับสินค้าแบรนที่เลือก
บรรทัดที่ 25-26 ถ้าไม่ใช่ Break() รวมผลออกมาให้
บรรทัดที่ 27 โชว์ผลรวมทั้งหมด
บรรทัดที่ 28 สมมุติว่า total อยู่ใน 15000,100001 ข้อมูลตัวเลขชุดที่2 ต้องใส่เลข 1 ปิดท้ายเพื่อไม่ให้เกิดค่าว่าง
บรรทัดที่ 29 ราคาที่ลูกค้าต้องจ่าย
บรรทัดที่ 30 ลูกค้าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไร
บรรทัดที่ 31-32 โชว์ค่าของ บรรทัดที่ 29-30 ออกมา
บรรทัดที่ 33-34 ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขให้ค่าว่างออกมา
บรรทัดที่ 35 ปิดคำสั่งซื้อ

สรุป โค้ดในการคำนวณราคารวมและส่วนลดด้วยภาษา Python จะการกำหนดสินค้า แบรน ราคาและส่วนลดของสินค้าโดยถ้าจะกำหนดสินค้าให้สร้างตัวแปรตามด้วยสินค้าและมีเครื่องหมาย : ราคา ถ้าต้องการทำใหมีสินค้าอีก 1สินค้า ในแบรนนั้นให้ทำการใส่ , แล้วพิมอยู่ในรูปแบบ {"Washing machine":{"SUMSUNG":9500,"LG":7000} ก็จะสามารถเพิ่มสินค้าในแบรนนั้นได้ ส่วนเรื่องของการลดราคาจะอยู่ในรูปแบบของคำสั่งบรรทัดที่ 28-29 จากนั้นก็ทำการปิดฟังก์ชันการทำงานด้วยคำสั่ง buy()

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : การคำนวณราคารวมและส่วนลดด้วยภาษา Python
-บทเรียน Python
-บทเรียน Python Framework Flask
-ความหมายของคำ คืออะไร
-VDO Tutorial - Python
-ถาม-ตอบ Java & Python

Return to “Python Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests