การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้างตัวเลือกด้วย Combobox หรือที่เรียกกันว่า เมนู ดรอปดาวน์

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้างตัวเลือกด้วย Combobox หรือที่เรียกกันว่า เมนู ดรอปดาวน์

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้างตัวเลือกด้วย Combobox หรือที่เรียกกันว่า เมนู ดรอปดาวน์

Combobox คือรายการตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีไว้ให้ผู้ใช้เลือกรายการที่ต้องการ โดยสามารถเลือกข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว
และไม่สามารถทำการเลือกรายการอื่นๆ นอกจากที่มีอยู่ได้ โดยในบทความนี้ ก็จะมาทำการเขียน เมนู ดรอปดาวน์
ด้วย GUI (Tkinter) โดยมีวิธีการเขียนดังนี้

โค้ด ตัวอย่าง

Code: Select all

from tkinter import * 
from tkinter import ttk
def t():
  Label(mainfrm, text=cmb.get()).pack(padx=10, pady=20)
  

mainfrm = Tk()

cmb = ttk.Combobox (mainfrm, value=("  PYTHON  ","   JAVA   ", "   PHP   ", "   HTML   "), width=20)

cmb.current(0)
cmb.pack (padx=20, pady=20)
Button(mainfrm,text='Click', command=t).pack (padx=10, pady=20)


mainfrm.mainloop()
ตัวอย่างการรันโปรแกรม

หน้าตา From
10.JPG
10.JPG (14.6 KiB) Viewed 969 times
ทำการเลือก PHP
20.png
20.png (8.88 KiB) Viewed 969 times
กด Click
30.JPG
30.JPG (15.22 KiB) Viewed 969 times
ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests