วิธีการแบ่งนามสกุลไฟล์เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยใช้ os.path.splitext() ในภาษา python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1058
Joined: 17/06/2019 10:30 am

วิธีการแบ่งนามสกุลไฟล์เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยใช้ os.path.splitext() ในภาษา python

Postby jirawoot » 24/07/2019 4:14 pm

วิธีการแบ่งนามสกุลไฟล์เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยใช้ os.path.splitext() ในภาษา python
ใครที่กำลังหาวิธีตรวจสอบนามสกุลไฟล์หรือจะแบ่งนามสกุลไฟล์นะครับ ผมมีวิธีใช้มาแชร์นะครับ ก่อนอื่นเรามารู้จัก ตัว library os ในภาษา Python นะครับ library os คือ จะใช้สำหรับเซื่อมต่อหรือจัดการสิ่งที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งในการเรียกใช้งานนั้นต้องทำการ import เข้ามาใช้ครับ รูปแบบการใช้ตัว os.path.splitext() ก็จะมีดังนี้

ทำการ import module os

Code: Select all

import os


ในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างในการ upload file เข้ามาและมาตรวงสอบนะครับ
โค้ดคำสั่งหน้า HTML

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet" href="/static/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="static/css/datatables.min.css">
    <script src="/static/js/jquery.min.js"></script>
    <script src="/static/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="/static/js/datatables.min.js"></script>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<br>
<br>
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3" ></div>
    <div class="col-md-6" >
        <div class="card">
            <div class="card-header" align="center">Upload File</div>
            <div class="card-body">
                {%with messages = get_flashed_messages()%}
                {%if messages %}
                {% for message in messages%}
                    <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
                        <strong>Warning! </strong>{{message}}
                    </div>
                {%endfor%}
                {% endif %}
                {%endwith%}
                <form action="/uploaded" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="custom-file mb-3">
                        <input type="file" class="custom-file-input" id="customFile" name="fileupload">
                        <label class="custom-file-label" for="customFile">Choose file</label>
                    </div>
                    <div class="mt-3">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">upload</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-3" ></div>
  </div>
</div>
<script>
$(".custom-file-input").on("change", function() {
  var fileName = $(this).val().split("\\").pop();
  $(this).siblings(".custom-file-label").addClass("selected").html(fileName);
});
</script>
<br>
</body>
</html>


โค้ดคำสั่ง Python

Code: Select all

from flask import Flask, render_template,request,flash
import os.path
UPLOAD_FOLDER = '/home/com001/PycharmProjects/test2/uploadfile'
app=Flask(__name__)
app.secret_key = 'ff938fl//jvl;a93kff9qp@Rifomc'
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
@app.route('/')
def upload():
    return render_template('uploadfile.html')
@app.route('/uploaded', methods=['POST'])
def uploaded():
    f = request.files['fileupload']
    fileupload = os.path.splitext(f.filename)
    if fileupload[1] != '.html':
        flash('You incorrect upload file. Try Again')
        return render_template('uploadfile.html')
    f.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], f.filename))
    return 'Upload File Success'
if __name__=='__main__':
    app.run()


จากตัวอย่างผมกำหนด upload แค่ไฟล์ HTML
ผลที่ได้
Selection_016.png
Selection_016.png (6.89 KiB) Viewed 255 times

upload file pgadmin.log เข้ามา
Selection_017.png
Selection_017.png (12.75 KiB) Viewed 255 times

ปรากฎว่า upload ไม่ได้แต่ลอง upload file html
Selection_018.png
Selection_018.png (12.55 KiB) Viewed 255 times

upload file test.html เข้ามา
Selection_019.png
Selection_019.png (6.34 KiB) Viewed 255 timesอ้างอิง
https://www.stackoverflow.com/questions/5899497/checking-file-extension
https://www.docs.python.org/2/library/os.path.html
https://www.geeksforgeeks.org/python-os-path-splitext-method/

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 7 guests