วิธีการแบ่งนามสกุลไฟล์เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยใช้ os.path.splitext() ในภาษา python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

วิธีการแบ่งนามสกุลไฟล์เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยใช้ os.path.splitext() ในภาษา python

Post by jirawoot »

วิธีการแบ่งนามสกุลไฟล์เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยใช้ os.path.splitext() ในภาษา python
ใครที่กำลังหาวิธีตรวจสอบนามสกุลไฟล์หรือจะแบ่งนามสกุลไฟล์นะครับ ผมมีวิธีใช้มาแชร์นะครับ ก่อนอื่นเรามารู้จัก ตัว library os ในภาษา Python นะครับ library os คือ จะใช้สำหรับเซื่อมต่อหรือจัดการสิ่งที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งในการเรียกใช้งานนั้นต้องทำการ import เข้ามาใช้ครับ รูปแบบการใช้ตัว os.path.splitext() ก็จะมีดังนี้

ทำการ import module os

Code: Select all

import os
ในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างในการ upload file เข้ามาและมาตรวงสอบนะครับ
โค้ดคำสั่งหน้า HTML

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/datatables.min.css">
  <script src="/static/js/jquery.min.js"></script>
  <script src="/static/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="/static/js/datatables.min.js"></script>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<br>
<br>
<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-md-3" ></div>
  <div class="col-md-6" >
    <div class="card">
      <div class="card-header" align="center">Upload File</div>
      <div class="card-body">
        {%with messages = get_flashed_messages()%}
        {%if messages %}
        {% for message in messages%}
          <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
            <strong>Warning! </strong>{{message}}
          </div>
        {%endfor%}
        {% endif %}
        {%endwith%}
        <form action="/uploaded" method="POST" enctype="multipart/form-data">
          <div class="custom-file mb-3">
            <input type="file" class="custom-file-input" id="customFile" name="fileupload">
            <label class="custom-file-label" for="customFile">Choose file</label>
          </div>
          <div class="mt-3">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">upload</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3" ></div>
 </div>
</div>
<script>
$(".custom-file-input").on("change", function() {
 var fileName = $(this).val().split("\\").pop();
 $(this).siblings(".custom-file-label").addClass("selected").html(fileName);
});
</script>
<br>
</body>
</html>
โค้ดคำสั่ง Python

Code: Select all

from flask import Flask, render_template,request,flash
import os.path
UPLOAD_FOLDER = '/home/com001/PycharmProjects/test2/uploadfile'
app=Flask(__name__)
app.secret_key = 'ff938fl//jvl;a93kff9qp@Rifomc'
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
@app.route('/')
def upload():
  return render_template('uploadfile.html')
@app.route('/uploaded', methods=['POST'])
def uploaded():
  f = request.files['fileupload']
  fileupload = os.path.splitext(f.filename)
  if fileupload[1] != '.html':
    flash('You incorrect upload file. Try Again')
    return render_template('uploadfile.html')
  f.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], f.filename))
  return 'Upload File Success'
if __name__=='__main__':
  app.run()
จากตัวอย่างผมกำหนด upload แค่ไฟล์ HTML
ผลที่ได้
Selection_016.png
Selection_016.png (6.89 KiB) Viewed 672 times
upload file pgadmin.log เข้ามา
Selection_017.png
Selection_017.png (12.75 KiB) Viewed 672 times
ปรากฎว่า upload ไม่ได้แต่ลอง upload file html
Selection_018.png
Selection_018.png (12.55 KiB) Viewed 672 times
upload file test.html เข้ามา
Selection_019.png
Selection_019.png (6.34 KiB) Viewed 672 times

อ้างอิง
https://www.stackoverflow.com/questions/5899497/checking-file-extension
https://www.docs.python.org/2/library/os.path.html
https://www.geeksforgeeks.org/python-os-path-splitext-method/
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests