[ปัญหา] ไม่สามารถ Restart Server ได้ค่ะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Wallapa
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 30/10/2017 10:22 am

[ปัญหา] ไม่สามารถ Restart Server ได้ค่ะ

Post by Wallapa »

จะทำการ Restart Server ใน Openerp
ใช้คำสั่ง service openerp7-server restart ใน terminal แล้ว Enter
ผลที่ได้

Code: Select all

com002@com002-K43SD:~$ sudo su
sudo: /var/lib/sudo writable by non-owner (040777), should be mode 0700
[sudo] password for com002: 
root@com002-K43SD:/home/com002# tail -f /var/log/openerp7/openerp7-server.log
tail: cannot open ‘/var/log/openerp7/openerp7-server.log’ for reading: No such file or directory
root@com002-K43SD:/home/com002# find / -name "openerp-server.conf"
/home/com002/.wine/drive_c/Program Files (x86)/OpenERP 7.0-20141211-015804/server/openerp-server.conf
/etc/openerp/openerp-server.conf
^C
root@com002-K43SD:/home/com002# nano /etc/openerp/openerp-server.conf
root@com002-K43SD:/home/com002# service openerp7-server restart 
openerp7-server: unrecognized service
root@com002-K43SD:/home/com002# service openerp-server restart 
openerp-server: unrecognized service
root@com002-K43SD:/home/com002# service openerp-server restart
openerp-server: unrecognized service
root@com002-K43SD:/home/com002# service openerp7-server restart
openerp7-server: unrecognized service
root@com002-K43SD:/home/com002# service openerp7-server restart
openerp7-server: unrecognized service
root@com002-K43SD:/home/com002# service openerp-server restart
openerp-server: unrecognized service
root@com002-K43SD:/home/com002# ^C
root@com002-K43SD:/home/com002# 
User avatar
nuattawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2559
Joined: 05/06/2017 9:34 am

Re: [ปัญหา] ไม่สามารถ Restart Server ได้ค่ะ

Post by nuattawoot »

ลอง stop openerp แล้ว restart ใหม่

Code: Select all

    service openerp-server stop
    service postgresql restart
    service openerp-server start
First Bug Love you
Image
User avatar
Wallapa
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 30/10/2017 10:22 am

Re: [ปัญหา] ไม่สามารถ Restart Server ได้ค่ะ

Post by Wallapa »

ลองทำตามแล้ว ยังไม่หายค่ะ
User avatar
Wallapa
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 30/10/2017 10:22 am

Re: [ปัญหา] ไม่สามารถ Restart Server ได้ค่ะ

Post by Wallapa »

สามารถทำได้แล้วค่ะ ใช้คำสั่ง

Code: Select all

 service openerp restart
Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests