ช่วยแก้ให้หน่อยคับ ไม่รู้ผิดคงไหนรันไม่ขึ้น

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

boyesan9
PHP Newbie
PHP Newbie
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08/09/2009 10:40 pm

ช่วยแก้ให้หน่อยคับ ไม่รู้ผิดคงไหนรันไม่ขึ้น

โพสต์โดย boyesan9 » 08/09/2009 10:48 pm

ช่วยแก้ให้หน่อยคับ ไม่รู้ผิดคงไหนรันไม่ขึ้น

//stremp.cpp
#include<iostream.h>
const int SMAX =21;//maximum length of strings
const int EMAX=100;//maximum number of employees

class employee{
private:
char name[SMAX];
int serial_number;
public:
void input(){

//get data from user
cout<<"Enter Name:";
cin.get(name,SMAX);
cout<<"Enter Serial Number:";
cin>>serial_number:
}
void output(){
cout<<"\nName:"<<name;
cout<<"\nSerial Number= "<<serial_number;
}
}:
int main(void){
employee emps[EMAX]; //array of employee objects
int n=0; //current number of objects in array;
int j; //loop variable
char choice='x'; //ensure it's not'q'

ehile(choice!='q'){
cout<<"\n'a'to add an employee";
cout<<"\n'd'to display all employee";
cout<<"\n'q'to quit program";
cout<<"\nEnter letter choice:";
cin>>choice; //eat extra '\n'

switch(choice){
case'a': //get employee data
cout<<"Enter data for employee"<<(m+1)<<endl;
emps[n++].input();
break:
case'd' //display all employees
for(j=0;j<n;j++){
cout<<"\nData for employee"<<(j+1)<<end;
emps[j].output();
}
break;
case'q':
break;
default:
cout<<"Unknown Command";
break;
}//end switch
}//end while
}//end main
//ptrobjs.cpp
//array of pointer to objects
#include<iostream.h>
class person{
protected:
char name[40]; //person'name
public:
void steName(void){ //set the name
cout<<"Enter name:";
cin>>name;
}
void printName(void){ //get the name
cout<<"Name is:"<<name;
}
};//end class definition

int main(void){
int n=0; //number of persons in array
char choice;
person*persPtr[100] //array of pointer to 100 persons
do{
persPtr[n]=new person; //make a new object type person
persPtr[n]->setName(); //set person name
n++; //count new person
cout<<"Enter another(y/n)?";
cin>>choice;
}while(choice=='y');

for(int j=0;j<n;j++){ //print name of all persons
cout<<'\nPerson number "<<(j+1);
persPtr[j]->printName();
}
while(n){delete persPtr[--n];} //delete all persons
}//end main.....
การกำหนดตัวแปรแบบ array ของ object ต้องทำอย่างไรคับ
และการอ้างถึงสมาชิก ใน array ของ object แตกต่างจาสมาชิกของ object ที่ไม่เป็น array อย่างไรคับ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน