Page 1 of 1

export jar ไปใช้เครื่องอื่นพร้อม database

Posted: 23/03/2019 6:46 pm
by Saharat Saharat
พอดีผมทำโปรเจคจาวาเตรียมส่งอาจาร
แล้วผมทำที่เกี่ยวพวก database ด้วย
แต่ปัญหาคือเวลา export เป็น project หรือทำเป็น .jar แล้วไปเปิดเครื่องอื่น
มันอ่าน database ไม่ได้
ผมใช้ JAVA DB ที่มาพร้อมกับ netbeans ครับ
อยากรู้ว่าจะเปลี่ยยนตรง localhost เป็น ip ที่ทำให้เครื่องใช้ด้วยยังไง
jdbc:derby://localhost:1527/xxxxxxx
หรือมีวิธีอื่นรึเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

Re: export jar ไปใช้เครื่องอื่นพร้อม database

Posted: 06/10/2019 6:29 pm
by mindphp
localhost เปลี่ยนเป็น ip จริง