หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

โพสต์แล้ว: 16/05/2019 4:08 pm
โดย teenproza7
ผมไม่สามารถสร้างข้อมูลลงในตารางได้ครับมันขึ้น Error แบบนี้

รูปภาพ

ขอวิธีแก้ด้วยครับ

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

โพสต์แล้ว: 16/05/2019 4:09 pm
โดย tatiya
ขอดู code เต็มๆครับ

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

โพสต์แล้ว: 16/05/2019 4:14 pm
โดย teenproza7
tatiya เขียน:ขอดู code เต็มๆครับ


โค้ด: เลือกทั้งหมด


#-*- coding=utf-8 -*-
import psycopg2 as n
try:
    con = n.connect(host='localhost', user='postgres', password='', port='5432',database='testDB')
    cur = con.cursor()

    sql = """ insert into test_python (name_first, name_last, favorite_color ) value ('ชื่อจริง','นามสกุล','สีดำ') """
    sql = sql.encode('utf-8')

    try:
        cur.execute(sql)
        con.commit()
        print('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
    except:
        con.rollback()
        print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')


except n.DatabaseError:
    print ('Error %s' % n.DatabaseError)

if con:
    con.close()

นี่ครับ

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

โพสต์แล้ว: 16/05/2019 4:16 pm
โดย tatiya
ถ้า value ที่จะใส่เป็นภาษาไทย ให้เก็บไว้ในตัวแปร และแปลง encode ก่อน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

a = "ทดสอบ"
b = a.encode('utf-8')

Re: ไม่สามารถสร้างข้อมูลในตาราง PostgreSQL ได้ครับ

โพสต์แล้ว: 16/05/2019 6:53 pm
โดย thatsawan
เปลี่ยนเป็น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

# -*- coding: utf-8 -*-

จาก

โค้ด: เลือกทั้งหมด

#-*- coding=utf-8 -*-