ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

Post by teenproza7 » 17/05/2019 11:54 am

ผมทำการรัน โปรแกรมแล้วป้อนข้อมูลจากภายนอกเข้าไป

เมื่อสั่งออกloop โปรแกรมไม่ส่งค่าไปยัง database ครับ

Image

โค้ด

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
# encoding=utf8
import psycopg2 as n

try:
  con = n.connect(host='localhost', user='postgres', password='', port='5432', database='testDB')
  cur = con.cursor()

  loop = 1;
  while loop == 1:
    name = raw_input('input your first name ')
    lastname = raw_input('input your last name ')
    color = raw_input('input your color ')
    if name == 'esc' or lastname == 'esc' or color == 'esc':
      loop = 0
      continue

      sql = "INSERT INTO 'test_python' ('id', 'name_first', 'name_last', 'favorite_color' ) \
                VALUES (NULL, '%s ','%s', '%s') " \
         % (name, lastname, color)
      sql = sql.encode('utf-8')

      try:
        cur.execute(sql)
        con.commit()
        print ('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
      except:
        con.rollback()
        print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')

except n.DatabaseError:
  print ('Error %s' % n.DatabaseError)

if con:
  con.close()
Image

teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

Re: ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

Post by teenproza7 » 17/05/2019 12:01 pm

เพิ่มเติม

ถ้า ขยับ try มาข้างหน้า 1 ขยับออกมาเท่า if

Image

ผลที่ได้

Image
Image

tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

Post by tatiya » 17/05/2019 1:50 pm

เงื่อนไขว่า

Code: Select all

if name == 'esc' or lastname == 'esc' or color == 'esc':
แปลว่าถ้าไม่พิมพ์ esc มันจะไม่ไปทำงาน ในนั้น
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019

Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests