ผมรัน flask แล้ว Error pillow ครับ


แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

ผมรัน flask แล้ว Error pillow ครับ

Post by teenproza7 » 30/05/2019 8:02 pm

ผมทำการรัน Flask แต่เกิด Error ดังนี้ครับ
/home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/venv/bin/python /home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/index.py
Traceback (most recent call last):
File "/home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/index.py", line 8, in <module>
from z3c.rml import rml2pdf
File "/home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/venv/local/lib/python2.7/site-packages/z3c/rml/__init__.py", line 6, in <module>
__version__ = pkg_resources.require('z3c.rml')[0].version
File "/home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/venv/local/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 900, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/home/com003/PycharmProjects/mdsoft_generate_rml_to_pdf_miniproject/venv/local/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 791, in resolve
raise VersionConflict(dist, req).with_context(dependent_req)
pkg_resources.ContextualVersionConflict: (Pillow 3.4.2 (/usr/local/lib/python2.7/dist-packages), Requirement.parse('pillow>=4.0.0'), set(['reportlab']))

Process finished with exit code 1
Last edited by teenproza7 on 30/05/2019 8:13 pm, edited 1 time in total.
Image

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22613
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: Error

Post by mindphp » 30/05/2019 8:04 pm

หนักการในการตั้งคำถาม
viewtopic.php?f=132&t=41240
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

Re: Error

Post by teenproza7 » 30/05/2019 8:10 pm

วิธีแก้ทำการ ลบ pillow เดิมออกโดยทำการ เปิด Terminal

แล้ว พิมพ์

Code: Select all

sudo python -m pip uninstall Pillow 
ดังภาพ
ผมรัน flask แล้ว Error pillow ครับ removepillow2.png
removepillow2.png (12.21 KiB) Viewed 469 times
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงดังรูป
ผมรัน flask แล้ว Error pillow ครับ removepillow3.png
removepillow3.png (74.65 KiB) Viewed 469 times
จากนั้นกด y แล้ว enter

หลังจากนั้นทำการติดตั้ง pillow v.4.0.0 ใหม่ โดย ใช้คำสั่ง

Code: Select all

 sudo python -m pip install Pillow==4.0.0 


รอโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จ
Image

Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests