สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

Post by tatiya »

ตอนที่ write pdf ในใส่ .close ด้วยคครับ

Code: Select all

pdf = rml2pdf.parseString(data.decode('utf-8'))
        open_path = './generate/'+name+'.pdf'  #สร้าง path เพื่อเปิดไฟล์ที่เก็บไว้
        a = open(open_path, 'w')      #สร้างไฟล์ที่จากที่เก็บไว้ในตัว open_path
        a.write(pdf.read())
        a.close()
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019
Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests