ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by thatsawan »

Code: Select all

C:\Python27>python D:\update_seq.py
Traceback (most recent call last):
File "D:\update_seq.py", line 5, in <module>
import psycopg2 as p ,configparser
ImportError: No module named psycopg2
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by thatsawan »

ลอง

Code: Select all

pip install psycopg2
เจอ error
'pip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by thatsawan »

Installing Pip
https://www.liquidweb.com/kb/install-pip-windows/

Code: Select all

python get-pip.py
เจอ error
python: can't open file 'get-pip.py': [Errno 2] No such file or directory
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by jirawoot »

ลองใช้คำสั่งนี้ดู

Code: Select all

python -m pip -V 
ผลเป็นไงครับ
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by thatsawan »

C:\Python27>python -m pip -V
pip 7.1.2 from C:\Python27\lib\site-packages (python 2.7)
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by jirawoot »

ลองใช้อันนี้ดูครับ

Code: Select all

python -m pip install psycopg2
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by thatsawan »

Code: Select all

C:\Python27>python -m pip install psycopg2

Code: Select all

Collecting psycopg2
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8f/1c5690eebf148d1d1554fc00ccf9101e134636553dbb75bdfef4f85d7647/psycopg2-2.8.5.tar.gz (380kB)
  100% |################################| 380kB 1.0MB/s
  Complete output from command python setup.py egg_info:
  running egg_info
  creating pip-egg-info\psycopg2.egg-info
  writing pip-egg-info\psycopg2.egg-info\PKG-INFO
  writing top-level names to pip-egg-info\psycopg2.egg-info\top_level.txt
  writing dependency_links to pip-egg-info\psycopg2.egg-info\dependency_links.txt
  writing manifest file 'pip-egg-info\psycopg2.egg-info\SOURCES.txt'
  C:\Python27\lib\distutils\dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'project_urls'
   warnings.warn(msg)
  C:\Python27\lib\distutils\dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
   warnings.warn(msg)
  warning: manifest_maker: standard file '-c' not found


  Error: pg_config executable not found.

  pg_config is required to build psycopg2 from source. Please add the directory
  containing pg_config to the $PATH or specify the full executable path with the
  option:

    python setup.py build_ext --pg-config /path/to/pg_config build ...

  or with the pg_config option in 'setup.cfg'.

  If you prefer to avoid building psycopg2 from source, please install the PyPI
  'psycopg2-binary' package instead.

  For further information please check the 'doc/src/install.rst' file (also at
  <https://www.psycopg.org/docs/install.html>).


  ----------------------------------------
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in c:\users\m017\appdata\local\temp\pip-build-vxglvm\psycopg2
You are using pip version 7.1.2, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post by jirawoot »

รันคำสั่งนี้

Code: Select all

python -m pip install --upgrade pip
แล้วรัน

Code: Select all

python -m pip install psycopg2
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests