หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Entity-Relationship Diagram (เอนทิตี้ รีเลชั่น ไดอะแกรม) คืออะไร

โพสต์แล้ว: 25/11/2016 4:42 pm
โดย md040
ER Diagram: Entity-Relationship Diagram (อีอาร์ ไดอะแกรม: เอนทิตี้ รีเลชั่น ไดอะแกรม)
เป็นเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่แทนด้วยแผนภาพ Diagram (ไดอะแกรม) เป็นแบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่ออธิบายเอนทิตี้ ความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ทั้งระบบ ในระดับแนวความคิดหรือ Conceptual Level (คอนเซ็ปชวล เลเวล)
ประกอบไปด้วย
Entity (เอนทิตี้) วัตถุ กลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น “ลูกค้า”, “สินค้า”, “แผนก” เป็นต้น
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-33-10.png
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-33-10.png (66.22 KiB) เปิดดู 1737 ครั้ง

Attribute (แอททริบิว) เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจ ใน 1 เอนทิตี้สามารถมีได้มากกว่า 1 แอททริบิว เช่น แอททริบิวของ “ลูกค้า” ประกอบไปด้วย รหัส, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร เป็นต้น
Attribute (แอททริบิว) แบ่งเป็น
    Simple of Atomic Attribute (ซิมเปิ้ล ออฟ อะโทมิก แอททริบิว) คือ แอททริบิวที่ไม่สามารถแบ่งได้อีก เช่น “รหัสนักศึกษา” เป็นต้น
    Composite Attribute (คอมโพไซต์ แอททริบิว) คือ แอททริบิวที่ยังสามารถแบ่งย่อยเป็นแอททริบิวธรรมดาได้อีก
    Single-Valued Attribute (ซิงเกิล-แวร์ลู แอททริบิว) คือ แอททริบิวที่มีข้อมูลได้เพียงค่าเดียว
    Multi-Valued Attribute (มัลติ-แวร์ลู แอททริบิว) คือ แอททริบิวที่มีข้อมูลได้หลายค่า
    Key Attribute (คีย์ แอททริบิว) แอททริบิวต์ที่เป็นตัวชี้เฉพาะ มีข็อมูลไม่ซำ้กัน

screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-51-21.png
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-51-21.png (37.11 KiB) เปิดดู 1737 ครั้ง

Relationship (รีเลชั่นชิพ) หรือความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือ Entity (เอนทิตี้)
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-43-34.png
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-43-34.png (49.92 KiB) เปิดดู 1737 ครั้ง


ประเภทของความสัมพันธ์
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-49-18.png
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-15-49-18.png (46.93 KiB) เปิดดู 1737 ครั้ง

ตัวอย่าง ER Diagram (อีอาร์ ไดอะแกรม)
>> ความสัมพันธ์ของในบริษัทพนักงาน และตำแหน่งในบริษัท
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-16-32-38.png
screenshot-docs.google.com-2016-11-25-16-32-38.png (35.46 KiB) เปิดดู 1737 ครั้ง