Page 1 of 1

Mysql แยกเก็บ วีน เดือน ปี เกิด ไว้คนละฟิล เราจะ select เอาคนเกษียณอายุแต่ละปียังไงครับ

Posted: 08/08/2018 9:11 pm
by Somkid Plingkratok
Mysql แยกเก็บ วีน เดือน ปี เกิด ไว้คนละฟิล เราจะ select เอาคนเกษียณอายุแต่ละปียังไงครับ


เช่น เกษียณ ปี 2561 คือคนที่เกิดตั้งแต่ 2 ต.ค.60 จนถึงวันที่ 1 ต.ค. 61


ไม่รู้จะ สั่ง selectยีงไงดี ขอคำแนะนำด้วยครับ

Re: Mysql แยกเก็บ วีน เดือน ปี เกิด ไว้คนละฟิล เราจะ select เอาคนเกษียณอายุแต่ละปียังไงครับ

Posted: 08/08/2018 9:21 pm
by mindphp
ออกแบบโดยใช้ความนี้นี้ แทนการเก็บแยก Field ตามที่เป็นอยู่ครับ
https://www.mindphp.com/developer/22-%E0 ... 67890.html

Re: Mysql แยกเก็บ วีน เดือน ปี เกิด ไว้คนละฟิล เราจะ select เอาคนเกษียณอายุแต่ละปียังไงครับ

Posted: 08/08/2018 9:27 pm
by Somkid Plingkratok
ท่านพอจะแนะนำคำสั่งพอเป็นแนวทางได้ไหมครับ ผมอ่านแล้วยังนึกภาพไม่ออกเลยครับ