ปัญหาเวลาอัพทเดทเวลาแล้วค่าเก่าไม่แสดง แต่แสดงเป็นค่าอันใหม่หมดทุกอัน(Google sheet)

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

mockingbird
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 03/07/2018 1:40 pm

ปัญหาเวลาอัพทเดทเวลาแล้วค่าเก่าไม่แสดง แต่แสดงเป็นค่าอันใหม่หมดทุกอัน(Google sheet)

Postby mockingbird » 03/07/2018 1:49 pm

Code: Select all

function storeDatas() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var datarange = sheet.getDataRange();
  var numRows = datarange.getNumRows();
  var numCols = datarange.getNumColumns();
  var targetRow = numRows + 1;
 
 
  sheet.getRange(targetRow,1).setValue(new Date());
 
  sheet.getRange(targetRow,2).setValue('=IMPORTXML("http://122.155.1.142//ws/get.php?appkey=0c5a295bd8c07a08234f1c67f0fb7d73&p=CM-LS-001,4096,4","//xhr")')

 
  }


sheet.getRange(targetRow,1).setValue('=IMPORTXML("http://122.155.1.142//ws/get.php?appkey=0c5a295bd8c07a08054f116be9fd7561325665&p=CM-LS-001,4096,2","//xhr")');<<<ในลิ้งตรงนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลจากเวป ซึ่งเวลาจะอัพเดททุกๆประมาณ30นาที ค่าและเวลาถึงจะเปลี่ยน แต่ผมใช้การIMPORTจาก Google sheet และเขียนโค้ดนี้ลงไปใน Google app script เพื่อแสดงค่าในลิ้งข้างบน ซึ่งทุกๆ30นาทีเวลาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยอยากให้คงค่าเวลาเก่าและใหม่เอาไว้ ซึ่งปัญหาคือมันจะแสดงค่าเวลาใหม่ทุกๆครั้งและแสดงค่าเวลาอันเก่าเป็นอันใหม่หมด ผมอยากได้จะทั้งเวลาเก่าและเวลาใหม่ในการแสดงผลที่ Google sheet ด้วย ต้องสั่งคำสั่งไหน หรือเขียน for loop แบบไหนครับ

ขอบคุณครับ

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests