อยากรู้วิธิการเก็บพิกัดบนหน้าเวป

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: อยากรู้วิธิการเก็บพิกัดบนหน้าเวป

Post by touleg »

พิกัดหน้าเว็บโดย Jquery

Code: Select all

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $(document).mousemove(function(e){
   var x = e.pageX;
   var y = e.pageY;
   alert("X = "+x+" Y = "+y);
  });
})
</script>
ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเช่น
เวลาเอาเมาส์ชี้รูปก็จะมีรูปขึ้นมาเลื่อนตามเมาส์

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
#show{
	position:absolute;
	z-index:1001;
	display:none;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="../jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$("#imgs").hover(function(){
		$("body").append("<p id='show'><img src='"+ $("#imgs").attr("show") +"' alt='Screenshot' width='285' heigth='300'/></p>");
   $("#show").fadeIn("fast");
  },function(){
		$("#show").fadeOut("fast").remove();
	}); 
  $(document).mousemove(function(e){
   var x = e.pageX;
	 var y = e.pageY;
	 $("#show").css("top",y-5+"px").css("left",x+20+"px");
  });
})
</script>
<body>
<img src="162814_s.jpg" show="162814.jpg" id="imgs" />
</body>
</html>

Post Reply

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests