Page 1 of 1

ตัวช่วยแปลงข้อมูลจาก PHPnuke เป็น Joomla โดยใช้ Components MPhpNuke2Joomla ใน Joomla

Posted: 03/10/2018 10:46 am
by Parichat
ตัวช่วยแปลงข้อมูลจากPHPnuke เป็น Joomla โดยใช้ Components MPhpNuke2Joomla ใน Joomla
MPhpNuke2Joomla222.png
MPhpNuke2Joomla222.png (73.58 KiB) Viewed 4368 times
เว็บของเรามี Demo ของ Components MPhpNuke2Joomla ใน Joomla มาให้ผู้ใช้งานลองเล่นกันและสามารถดาวน์โหลดไปลองใช้งานกันได้ หากคนไหนไม่รู้ว่าตัว Components MPhpNuke2Joomla คืออะไร ตัว Components MPhpNuke2Joomla คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Component ที่ใช้สำหรับแปลงข้อมูลต่างๆ จากระบบ PHPnuke เป็นระบบ Joomla พร้อมทั้งแปลงข้อมูลเว็บบอร์ด PHPBB ของ PHPNuke เป็น PHPBB 3 บน Joomla 3.x เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้นในการแปลงข้อมูล

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
สนใจไปทดลองเล่นได้ที่ Demo