หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ปัญหาการใช้แท็ก section ใน phpBB 3.1

โพสต์แล้ว: 18/10/2016 10:57 pm
โดย ppii
ตอนแรกยังไม่ได้ใส่แท็ก section ก็ยังสามารถคลิก Dropdown ใน phpBB ได้ปกติ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<div class="container">
            <a id="top" class="anchor" accesskey="t"></a>
            <div id="page-header">

                                <div class="navbar" role="navigation">
   <div class="inner">
</div>

แต่ปัญหาคือ เมื่อลองพิมพ์แท้ก section ตามโค้ดด้านล่าง ไม่สามารถคลิก dropdown ได้เลย อยากปัญหาเกิดจากอะไรครับ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<section>
<div class="container">
            <a id="top" class="anchor" accesskey="t"></a>
            <div id="page-header">

                                <div class="navbar" role="navigation">
   <div class="inner">
</div>
</section>