หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ผมต้องการ set default ของ textarea ไม่ใช่ placehoder

โพสต์แล้ว: 27/05/2019 12:38 pm
โดย teenproza7
ผมต้องการ set default ของ textarea
เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการมันยาว code html < >
ตัวอย่าง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!DOCTYPE document SYSTEM "rml.dtd">
<document filename="example1.pdf">
 <template>
 <!--this section contains elements of the document -->
 <!--which are FIXED into position. -->
 <pageTemplate id="main">
 <frame id="first" x1="100" y1="400" width="150" height="200"/>
 </pageTemplate>
 </template>
 <stylesheet>
  </stylesheet>
 <story>

 <para>
 Welcome to RML!2222222222222222222
 </para>

 </story>
</document>

คือเอาโค้ดด้านบน ไปใส่ใน text area ให้เป็น default ตอนโหลดหน้าเลยครับ

สามารถทำวิธีไหนได้บ้างครับ

Re: ผมต้องการ set default ของ textarea ไม่ใช่ placehoder

โพสต์แล้ว: 27/05/2019 12:52 pm
โดย thatsawan

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<textarea>Default value</textarea