ควบคุมการเปิด - ปิด โดยเช็คค่าแสง โดยใช้ ATtiny แทน Arduino

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

ควบคุมการเปิด - ปิด โดยเช็คค่าแสง โดยใช้ ATtiny แทน Arduino

Post by bankjittapol »

ควบคุมการเปิด - ปิด โดยเช็คค่าแสง โดยใช้ ATtiny แทน Arduino

อุปกรณ์
1. Arduino Uno R3
2. Bread Board
3. Resistor
4. ATtiny
5. Led
6. LDR

การทำงานของแต่ละอุปกรณ์
1. Arduino ในที่นี้ ใช้เพียงแค่ปล่อยกระแสไฟเท่านั้น
2. Bread Board ตัวจำลองวงจร
3. Resistor ตัวต้านทาน
4. ATtiny เป็น IC Microcontroller มีคุณสมบัติพื้นฐานของ Arduino มีขนาดเล็ก กินไฟน้อย
5. Led แสดงแสงไฟ เมื่อเกิดการ เปิด ปิด
6. LDR ตัวต้านทานปรับค่าตามแสง เช็คค่าแสง

การทำงาน
เมื่อแสง มากกว่า หรือเท่ากับค่าที่กำหนด Led จะปิด เมื่อแสง น้อยกว่า ค่าที่กำหนด Led จะเปิด
Screenshot.png
Screenshot.png (53.15 KiB) Viewed 493 times

Code: Select all

int LDR = 3;

int led = 0;

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);

}

void loop() {
  int value = analogRead(LDR);
Serial.print("light = "); 
Serial.println(value); if(value <= 512){

digitalWrite(led,1);

}else{

digitalWrite(led,0);

}
   delay(1000);

}  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests