เปิดและปิดไฟ LED ด้วย Blynk

IOT - Internet of things
ไอโอที (IoT) หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chaiyasitpraphut
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 62
Joined: 11/11/2019 9:55 am

เปิดและปิดไฟ LED ด้วย Blynk

Post by chaiyasitpraphut »

ปิดและเปิดไฟ LED ด้วยBlynk สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนแอปพลิเคชันเอง
โดยการใช้งานจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อใช้ในการควบคุม
และ NodeMcu Esp8266 เพื่อใช้ในการรับคำสั่ง
อุปกรณ์สิ่งที่ต้องใช้
1.NodeMcu Esp8266
2.หลอดไฟLed
3.Resister 220 Ω
4.สาย Jumper

สร้างโปรเจคบนแอปพลิเคชัน Blynk
1.กด New Project เพื่อทำการสร้างโปรเจคใหม่
2.เลือกชนิดของบอร์ดเป็นNodeMcu Esp8266 และเลือกการเชื่อมต่อแบบ WiFi
3.กด Create Project ระบบจะทำการส่ง Token ไปยัง e-mail ที่เราได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ เก็บ Token นี้ไว้ใช้ตอนเขียนโค๊ด
4.กำหนด ชื่อ Label ตามต้องการ และอย่าลืมกำหนดขา Digital Output

ทำการเขียนโค๊ดบนโปรแกรม Arduino IDE

Code: Select all

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// Token ที่ BLYNK ส่งมาทางเมล์
char auth[] = "***";

// WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อได้
char ssid[] = "***";
char pass[] = "***";

void setup()
{
  Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
จากนั้นทำการอัพโหลดลงบอร์ด

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “IOT - Internet of things”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests