ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR

PHP Result Center PHP Result Center เป็นหมวด ที่ไว้รวบรวม โปรแกรม Code php Javascript CSS CMS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21829
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR

Postby mindphp » 06/11/2011 4:59 am

ตัวอย่างการ ใ้ช้ updateByPk ของ AR
รูปแบบ

Code: Select all

Post::model()->updateByPk($pk,$attributes,$condition,$params); 


ตัวอย่างการใช้

Code: Select all

Post::model()->updateByPk($pks, 'author_id = :author_id', array('author_id'=>$myId)); 


หรือ

Code: Select all

 $data->author_id = $author_id;
Post::model()->updateByPk($pks, $data); 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “Free PHP Code Download script”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests