หน้า 1 จากทั้งหมด 1

โค้ดตัวอย่างการใช้ updateCounters ของ AR

โพสต์แล้ว: 10/11/2011 5:46 am
โดย mindphp

โค้ด: เลือกทั้งหมด

RpRequest::model()->updateCounters(array('num_n'=>'1'), 'id=:id',array(':id'=>10)); 

เมื่อ num_n คือ field ตัวเลข