หน้า 1 จากทั้งหมด 1

javascript ใส่ , ที่หลักพัน

โพสต์แล้ว: 23/01/2019 5:45 pm
โดย jataz2
โค้ด html

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<input type="text" id="rate2"   onfocusout="thousandsSeparators(this.value);"></input>


โค้ด javascript

โค้ด: เลือกทั้งหมด

function thousandsSeparators(str) {
            try
            {
                transactionAmount = str;

                var numParts = transactionAmount.toString().split(".");
                numParts[0] = numParts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");

                return numParts.join(".");
            }
            catch (error)
            { }
}