หน้า 1 จากทั้งหมด 1

วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10

โพสต์แล้ว: 01/05/2018 2:04 pm
โดย mindphp
วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10
ประโยชน์ คือ เราไม่ต้อง กรอกข้อมูล Host Name หรือ ip ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อทีละรายการ ช่วยลดเวลาสำหรับ admin ที่ดูแล Server หลายตัว
ขั้นตอนดังนี้
1. Export regedit จากเครื่อง Windows 7 ด้วยคำสั่ง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham

โดยใช้โปรแกรม cmd.exe

2. Import ไฟล์ regedit ที่เครื่อง Windows 10 ด้วยคำสั่ง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

reg export HKCU\Software\SimonTatham ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") + "\putty.reg")

โดยใช้โปรแกรม PowerShell


ภาพประกอบ เป็นตัวอย่างไฟล์ ที่ export มาจาก Windows 7
putty-regdit.png
putty.reg
putty-regdit.png (10.23 KiB) เปิดดู 1555 ครั้ง

Re: วิธีย้าย Saved Sessions ของ Putty จากเครื่อง Windows 7 ไป Windows 10

โพสต์แล้ว: 01/05/2018 2:06 pm
โดย mindphp
หมายเหตุ วิธีนี้ จะใช้ไม่ได้ กับ host ที่เราเชื่อมต่อด้วยการใช้ SSH keys