Page 1 of 1

เมื่อวางแผนในการทำงานไว้

Posted: 25/10/2017 10:47 am
by Before Dong
การวางแผนที่ดี ถือว่าเสร็จงานไปแล้วกว่าครึ่ง จริงหรือ!!! :lol: :lol: :lol:
ดูตอนลงมือทำก่อน
เมื่อวางแผนในการทำงาน.jpg
เมื่อวางแผนในการทำงาน.jpg (140.6 KiB) Viewed 6008 times

Re: เมื่อวางแผนในการทำงานไว้

Posted: 25/10/2017 8:16 pm
by konseo
ความเป็นจริงแล้ว ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีครับ หนักกว่าอีก

Re: เมื่อวางแผนในการทำงานไว้

Posted: 27/10/2017 9:39 am
by Before Dong
นั่นนะสิครับ 55555