ทำความรู้จัก Foreach Loop Statemetn , Exception

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

ทำความรู้จัก Foreach Loop Statemetn , Exception

Post by Patcharanan.0399 »

Foreach Loop Statement เป็นการวนลูปเพื่อนำข้อมูออกจากตัวแปร Array ของภาษา PHP ใน Python จะไม่มีคำสั่งนี้แต่จะใช้ฟังก์ชัน ' range() ' คือ การกำหนดช่วงของขอบเขต และฟังก์ชัน ' len() ' คือจำนวนของสมาชิกในตัวแปร จะต้องนำฟังก์ชันทั้งสองมาใช้ร่วมกันเสมอ
[attachment=0]รูปแบบการเขียน foreach.PNG[/attachment] [attachment=5]Foreach Loop.PNG[/attachment] [attachment=2]ผลลัพธ์ foreach.PNG[/attachment]

Exception บางครั้งโปรแกรมกำลังทำงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดทำให้การดำเนินงานของโปรแกรมไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการเพื่อทำให้โปรแกรมไม่หยุดการทำงานโดยไม่คาดคิด
[attachment=1]รูปแบบการเขียน Exception.PNG[/attachment] [attachment=6]Exception.PNG[/attachment] [attachment=4]ผลลัพธ์ Exception.PNG[/attachment] [attachment=7]Exception 1.PNG[/attachment][attachment=3]ผลลัพธ์ Exception1.PNG[/attachment]
Attachments
โดยไม่ได้แจ้งข้อผิดพลาดเป็นภาษาเครื่อง ทำให้เข้าใจได้ง่าย
โดยไม่ได้แจ้งข้อผิดพลาดเป็นภาษาเครื่อง ทำให้เข้าใจได้ง่าย
Exception 1.PNG (4.02 KiB) Viewed 1040 times
โปรแกรมจะแจ้ง Error ที่บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจ
โปรแกรมจะแจ้ง Error ที่บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจ
Exception.PNG (2.02 KiB) Viewed 1040 times
Foreach Loop.PNG
Foreach Loop.PNG (5.02 KiB) Viewed 1040 times
ผลลัพธ์ Exception.PNG
ผลลัพธ์ Exception.PNG (4.22 KiB) Viewed 1040 times
ผลลัพธ์ Exception1.PNG
ผลลัพธ์ Exception1.PNG (1.18 KiB) Viewed 1040 times
ผลลัพธ์ foreach.PNG
ผลลัพธ์ foreach.PNG (2.52 KiB) Viewed 1040 times
รูปแบบการเขียน Exception.PNG
รูปแบบการเขียน Exception.PNG (5.33 KiB) Viewed 1040 times
รูปแบบการเขียน foreach.PNG
รูปแบบการเขียน foreach.PNG (2.97 KiB) Viewed 1040 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests