หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เงินดิจิตอล(Cryptocurrencies)เสียภาษีด้วยเมื่อมีกำไรหรือประโยชน์

โพสต์แล้ว: 23/07/2018 3:58 pm
โดย taemmynatchapon
    จากพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑


2018-07-23_15-50-13.jpgสรุปคือ

เมื่อได้กำไรจากการซื้อ-ขาย เงินดิจิตอล เช่น bitcion ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15%สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ratchakitcha.soc.go.th ว่าด้วยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑