Page 1 of 1

วิธีตั้งค่า Gmail Offline เช็คเมล์ได้ไม่ต้องง้ออินเตอร์เน็ต

Posted: 24/04/2019 3:00 pm
by napharat079
อินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำงานของเราไปแล้ว เพราะใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแชทผ่านแอปพลิเคชั่น หรือบน PC เอง หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ เช่น อีเมล์ ก็ต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตเช่นกัน แต่ Gmail ได้พัฒนาการใช้งานแบบออฟไลน์ขึ้นมาแล้ว เพื่อตอบโจทย์สำหรับกรณีฉุกเฉินไม่สามารถเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ แต่ยังสามารถเข้าไปอ่านเมล์ได้เรื่อยๆแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต

วิธีตั้งค่า Gmail Offline
1. เข้าสู่ระบบ Gmail
2. คลิกที่รูปเฟือง
1.png
1.png (101.87 KiB) Viewed 327 times
3. คลิกที่การตั้งค่า
2.png
2.png (96.03 KiB) Viewed 327 times
4. คลิกที่เมนูออฟไลน์ → เปิดใช้เมลลืออฟไลน์
3.png
3.png (12.99 KiB) Viewed 327 times
5. กำหนดความปลอดภัยเมื่อออกจากบัญชี Google สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ เก็บข้อมูลออฟไลน์ไว้ที่คอมพิวเตอร์ และนำข้อมูลออฟไลน์ออกจากคอมพิวเตอร์
4.png
4.png (45.92 KiB) Viewed 327 times
6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

บทสรุป

การเปิดโหมดออฟไลน์สำหรับ Gmail ทำให้ยังสามารถเปิดอ่านอีเมล์ได้ ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่ทั้งนี้จะขอแนะนำให้เปิดออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราาเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม : Gmail
Google for work
share knowledge