การใช้งาน Zend Framework ร่วมกับ Dojo

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
โพสต์: 39
ลงทะเบียนเมื่อ: 08/03/2011 11:22 pm

การใช้งาน Zend Framework ร่วมกับ Dojo

โพสต์โดย zend_framework » 17/04/2011 5:29 pm

การใช้งาน Zend Framework ร่วมกับ Dojo

ติดตั้ง dojo

ก๊อบปี้ /ZendFramework-1.7.3/externals/dojo /htdocs/js/


ตัวอย่างการใช้งานร่วมกับ Zend Framework

1. เพิ่มไฟล์ bootstrap

โค้ด: เลือกทั้งหมด

define('ROOT_DIR', dirname(dirname(__FILE__)));

//Dojo
$layout = Zend_Layout::startMvc(array('layoutPath' => ROOT_DIR.'/application/views/layouts'));
// Tell the view where it finds Zend_Dojo ViewHelper
$layout->getView()->addHelperPath('Zend/Dojo/View/Helper/', 'Zend_Dojo_View_Helper');

2. แก้ไข IndexController.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด

public function indexAction()
       {
        
$this->_helper->layout->setLayout('dojolayout');
                    if (
$this->_request->isPost()) {
                        
$date1 =   Zend_Filter::get($this->getRequest()->getPost('date1'), 'StripTags');
                        
$this->view->assign('DATE1'$date1) ;
                    }
                   
$form1 = new MyForm();
                   
$form1->setMethod('post')->setAction("/");
                   
$this->view->form1 $form1;
           }
//index

 

3. สร้าง models/MyForm.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด


<?php
class MyForm extends Zend_Dojo_Form
{
       public function 
__construct($options null)
       {
           
parent::__construct($options);
           
$this->addElement('DateTextBox''date1', array(
           
'label' => 'เลือกวันที่:',
           
'datePattern' => 'yyyy-MM-dd',
           
'validators' => array('Date'),
           
'required' => true
       
))
       ->
addElement('TimeTextBox''time1', array(
           
'label' => 'เลือกเวลา:',
           
'timePattern' => 'HH:mm:ss',
           
'required' => true
       
))
       ->
addElement('NumberSpinner''number1', array(
           
'label' => 'Choose a number:',
           
'value' => 0,
           
'smallDelta' => 1,
           
'min' => 0,
           
'max' => 30,
           
'defaultTimeout' => 100,
           
'timeoutChangeRate' => 100,
       ))
       ->
addElement('HorizontalSlider''slide1', array(
           
'label' => 'Let\'s slide:',
           
'minimum' => 0,
           
'maximum' => 25,
           
'discreteValues' => 10,
           
'style' => 'width: 450px;',
           
'topDecorationDijit' => 'HorizontalRuleLabels',
           
'topDecorationLabels' => array('0%''50%',  '100%'),
           
'topDecorationParams' => array('style' => 'padding-bottom: 20px;'),
       ))
       ->
addElement('SubmitButton''submit', array(
           
'label' => 'Submit!'
           
));
           }
}
//main
?>


4. สร้าง /views/layouts/dojolayout.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด


<html>
<head>
<title>Phayoune.org Dojo Demo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
<?php
       
// My own stylesheet
       //echo $this->headLink()->setStylesheet('/css/my.css');
       // Check if dojo library is needed
       
if ($this->dojo()->isEnabled()):
           
// Include dojo library
           
$this->dojo()->setLocalPath('/js/dojo/dojo/dojo.js')
               
// Use dojo theme tundra
               
->addStyleSheetModule('dijit.themes.tundra');
           
// Echo out the dojo <script> tags
           
echo $this->dojo();
       endif; 
?>
</head>
    <!-- Set body class to "tundra" -->
<body class="tundra" >
 <?php echo $this->layout()->content ?>
</body>
</html>

5. สร้าง index.phtml

โค้ด: เลือกทั้งหมด


<?php
    $this
->dojo()->enable();
    
// Container with tabs
    
$this->tabContainer()->captureStart('tab1', array(), array('style' =>
    
'width:800px;height:500px;'));

       
// First tab "Dates"
       
$this->contentPane()->captureStart('pane1', array(), array('title'
    
=> 'ข้อมูลนักเรียน'));
           echo 
$this->form1;
       echo 
$this->contentPane()->captureEnd('pane1');

       
// Second tab "FAQ"
       
$this->contentPane()->captureStart('pane2', array(), array('title'
    
=> 'ผู้ปกครอง'));
           echo 
'<h1>FAQ</h1>
           <dl><dt>Question 1?</dt><dd>This is my answer 1!</dd></dl>
           <dl><dt>Question 2?</dt><dd>Good question, next one.</dd></dl>
           <dl><dt>Question 3?</dt><dd>Ok, that\'s enough!</dd></dl>
           '
;
       echo 
$this->contentPane()->captureEnd('pane2');

       
// Third tab "Closable"
       
$this->contentPane()->captureStart('pane3', array(), array('title'
    
=> 'ความผิด''closable' => true));
           echo 
'You can close me!';
       echo 
$this->contentPane()->captureEnd('pane3');

       
// Fourth tab "Splitted"
       
$this->contentPane()->captureStart('pane4', array(), array('title'
    
=> 'ความดี'));
           
$this->splitContainer()->captureStart('split1', array(),
    array(
'style' => 'width:250px;height:250px;'));
               
$this->contentPane()->captureStart('splitpane1', array(), array());
                   echo 
'Hey, I am on the left side!';
               echo 
$this->contentPane()->captureEnd('splitpane1');
               
$this->contentPane()->captureStart('splitpane2', array(), array());
                   echo 
'Cool!';
               echo 
$this->contentPane()->captureEnd('splitpane2');
           echo 
$this->splitContainer()->captureEnd('split1');
       echo 
$this->contentPane()->captureEnd('pane4');

    echo 
$this->tabContainer()->captureEnd('tab1');

 if  ( !empty(
$this->DATE1) ) { echo "วันที่ : ".$this->DATE1 ; }

?>
แหล่งข้อมูล :
http://th.wikipedia.org/wiki/Dojo_Toolkit , http://www.dojotoolkit.org/

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 24 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน