หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แนะนำตัวกลางในการสื่อสาร สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media : ไวร-เล็ซ มีเดีย)

โพสต์แล้ว: 30/08/2017 4:38 pm
โดย natnicha001
ตัวกลางการสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายจำเป็นต้องมีตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล และเราควรเลือกใช้ตัวกลางในการสื่อสารให้เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และรวมถึงการลดต้นทุนเพราะเนื่องจากตัวกลางแต่ละตัวนั้นมีราคา และต้นทุนที่แตกต่างกันไปตามความสามารถของตัวกลาง ซึ่งตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลนั้นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ สื่อนำข้อมูลแบบใช้สาย (Wired Media : ไวร มีเดีย) และสื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media : ไวร-เล็ซ มีเดีย)

2.สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media : ไวร-เล็ซ มีเดีย)
2.1 แสงอินฟราเรด (Infrared : อินฟราเรด) เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายประเภทหนึ่ง ซึ่งจะนิยมใช้ในการสื่อสารระยะใกล้ ๆ แสงอินฟราเรดนั้นจะไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้ เรานิยมนำแสงอินฟราเรดมาใช้กับ รีโมท TV, ระบบล็อครถยนต์ ที่มีส่งสัญญาณในแนวตรง และมีระยะทางไม่เกิน 1 - 2 เมตร
ข้อดี
- วงจรระบบมีราคาถูก
- ใช้พลังงานน้อย
ข้อเสีย
- ถูกจำกัดในด้านระยะทาง
- เนื่องจากแสงอินฟาเรดไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้ จึงเป็นอุปสรรคในการส่งข้อมูลหากมีอะไรมาบังสัญญาณอินฟราเรดระหว่างตัวส่งสันญาณ และตัวรับสัญญาณจะทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
- การส่งสัญญาณต้องเป็นแนวเดียวกับตัวรับสัญญาณ ไม่เช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลได้
remote.png
remote.png (116.91 KiB) เปิดดู 269 ครั้ง

2.2 สัญญาณวิทยุ (Radio Wave : เรดิโอ เวฟ) การส่งข้อมูลจะเป็นการกระจายสัญญาณไปในอากาศ โดยมีตัวกระจายสัญญาณ และตัวรับสัญญาณ ดังนั้นการส่งสัญญาณประเภทนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้สายในการส่งข้อมูล และการส่งสัญญาณประเภทนี้ยังสามารถส่งคลื่นสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกล ซึ่งการรับสัญญาณตัวรับสัญญาณต้องปรับช่องความถี่ให้ตรงกับคลื่นวิทยุที่ส่งมา จึงจะสามารถรับข้อมูลได้อย่างชัดเจน
ข้อดี
- มีการกระจายเสียงได้ในระยะทางไกล
ข้อเสีย
- ความปลอดภัยของข้อมูลมีน้อย
- สัญญาณวิทยุถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กที่อยู่รอบนอก หรือจากสภาพอากาศ
Radio Wave.jpeg
Radio Wave.jpeg (8.63 KiB) เปิดดู 275 ครั้ง


2.3 ไมโครเวฟภาคพื้นดิน (Terrestrial Microwave : ทะเรสเทรียล ไมโครเวฟ) เป็นสื่อกลางที่มีความเร็วสูง เป็นการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก จึงจำเป็นต้องมีสถานีในการรับส่งข้อมูล และเนื่องจากการส่งสัญญาณแบบคลื่นไมโครเวฟภาคพื้นดินนั้นส่งข้อมูลในแนวเส้นตรง และไม่สามารถเลี้ยวไปมาได้ จึงต้องตั้งสถานีรับส่งสัญญาณเป็นระยะ ๆ และมีการส่งสัญญาณเป็นทอด ๆ จนถึงสถานีปลายทาง ตัวกลางนำข้อมูลประเภทนี้จะเหมาะกับระยะทางใกล้ ๆ
ข้อดี
- หมดปัญหาในเรื่องของการวางสายเคเบิล
ข้อเสีย
- สัญญาณวิทยุถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กที่อยู่รอบนอก หรือจากสภาพอากาศ
- มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีรับ และส่งสัญญาณสูง
microwafe.png
microwafe.png (31.44 KiB) เปิดดู 275 ครั้ง


2.4 การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication : แซททะไลท คะมิวนิเคเชิน) เนื่องจากตัวกลางในการสื่อสารแบบไร้สายประเภทอื่น ๆ อาจมีอุปสรรคต่อการส่งสัญญาณ ในเรื่องของสภาพภูมิประเทศ ระยะทาง ตัวกลางในการนำสัญญาณประเภทนี้จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ เนื่องจากมีสถานีรับและส่งอยู่ในวงโคจรของโลก ซึ่งสถานีลอยอากาศนั้นทำหน้าที่ทบทวน และขยายสัญญาณที่ถูกส่งมาจากสถานีภาคพื้นดิน จากนั้นก็ทำการส่งสัญญาณกลับไปยังสถานีที่อยู่ภาคพื้นดิน ซึ่งการส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินไปหาดาวเทียมเราเรียกว่า "สัญญาณอัปลิงก์" (Up-link) และการส่งสัญญาณกลับมาที่สถานีภาคพื้นดินเราเรียกว่า "สัญญาณดาวน์ลิงก์" (Down-link)
ข้อดี
- หมดปัญหาเรื่องของสภาพภูมิประเทศ
- มีการส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกล
ข้อเสีย
- มีราคาสูง
- สัญญาณอาจถูกรบกวนได้จากสภาพอากาศ
Satellite Communication.jpg
Satellite Communication.jpg (12.63 KiB) เปิดดู 275 ครั้ง


ภาพประกอบจาก : pxhere.com
ภาพประกอบจาก : defense.gov