Page 1 of 1

Q - คอมพิวเตอร์มีปัญหากับเม้าส์และคีย์บอร์ดค่ะ

Posted: 11/06/2018 7:02 pm
by taemmynatchapon
เม้าส์กับคีย์บอร์ดไม่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ แต่ไฟก็ติดปกตินะคะ
แต่พอเสียบกับเครื่องอื่นๆเม้าส์กับคีย์บอร์ดก็ใช้งานได้ปกติ มันเกิดจากอะไรหรือคะ