Page 1 of 1

เซฟไฟล์โฟลเดอร์ว่างปล่าว Camtasia 9

Posted: 19/12/2018 11:13 am
by จันนุสรณ์ ดีแก่
เมื่อตัดต่อวีดีโอ เสร็จ แล้วจะเซฟงาน ทำการ share เลือกที่เก็บไฟล์ เรียบร้อยแล้ว แต่ เมื่อรอจนถึง 100 เปอเซน มีข้อความดังรูปภาพ และพอเปิดไปดูงานที่เก็บในโฟลเดอร์ ก็ไม่เจอ มีวิธีแก้ไหมคะ
Screenshot (719).png
Screenshot (719).png (57.01 KiB) Viewed 897 times