ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

แนะนำ Mod ต่างๆ ของ PHPBB3 แนะนำความสามารถ ของ mod การติดตั้ง การเข้ากันได้กับเวอร์ชั่น

Moderator: mindphp

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 2:15 pm

รายละเอียด MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0
mod ตัวนี้มีไว้สำหรับให้แสดงรูปประจำตัวผู้ที่โพสข้อความล่าสุดในกระทู้ซึ่งจะแสดงหน้าแรกและหัวข้อกระทู้
พัฒนาโดย : ABDev
Version : 1.0.0
phpBB Version(s) : 3.0.11
โหลดไดที่ : https://www.phpbb.com/customise/db/download/id_84732
ไฟล์ภาษาไทย :
language_th.zip
(1.6 KiB) ดาวน์โหลด 97 ครั้ง

1.jpg
1.jpg (30.02 KiB) เปิดดู 1828 ครั้ง

2.png
2.png (118.04 KiB) เปิดดู 1828 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย modtanoy_pen เมื่อ 21/12/2012 10:41 am, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 2:19 pm

ตัวอย่างการติดตั้ง

1. Copy: root/images/apiv_logo_small.png
To: images/apiv_logo_small.png
2. Copy: root/language/en/mods/info_acp_apiv.php
To: language/en/mods/info_acp_apiv.php
3. Copy: root/umil/*.*
To: umil/*.*
4. Copy: root/db_update.php
To: db_update.php

Open: includes/acp/acp_board.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

break;

         case 'message':

เพิ่มก่อนคำที่ค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $this->apiv_config($display_vars);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา
เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
   // borrowed and adapted from "aos who visited a topic" mod
   function apiv_config(&$display_vars)
   {
      global $user;

      for ( $legend = 1; isset($display_vars['vars']['legend' . $legend]); $legend++ )
      {
         $legend;
      }

      $options = array(
         'legend' . $legend => 'APIV',
         'avatar_max_dimensions' => array('lang' => 'APIV_MAX_DIMENSIONS', 'validate' => 'int', 'type' => 'text:7:15', 'explain' => true, 'append' => ' ' . $user->lang['PIXEL']),
         'avatar_forums_last_poster_show' => array('lang' => 'APIV_FORUMS_LAST_POSTER_SHOW', 'validate' => 'bool', 'type' => 'radio:yes_no', 'explain' => false),
         'avatar_topics_first_poster_show' => array('lang' => 'APIV_TOPICS_FIRST_POSTER_SHOW', 'validate' => 'bool', 'type' => 'radio:yes_no', 'explain' => false),
         'avatar_topics_last_poster_show' => array('lang' => 'APIV_TOPICS_LAST_POSTER_SHOW', 'validate' => 'bool', 'type' => 'radio:yes_no', 'explain' => false),

         'legend' . ($legend + 1) => 'ACP_SUBMIT_CHANGES',
      );

      foreach ( $options as $key => $val )
      {
         $display_vars['vars'][$key] = $val;
      }
      unset($key);
   }
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 2:22 pm

Open: includes/acp/acp_users.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

avatar_delete('user', $user_row);

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                        user_update_avatar($user_row['user_id'], '', 0, 0, 0);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

Open: includes/mcp/mcp_post.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sync('topic', 'topic_id', $post_info['topic_id'], false, false);

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
      $avatar_info = '';
      if ( !empty($userdata['user_avatar']) )
      {
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $userdata['user_avatar'],
            'type' => (int) $userdata['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $userdata['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $userdata['user_avatar_height'],
         ));
      }

      if ( $post_info['topic_last_post_id'] == $post_id )
      {
         $sql = 'UPDATE ' . TOPICS_TABLE . '
            SET topic_last_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'
            WHERE topic_last_poster_id = ' . (int) $post_info['user_id'];
         $db->sql_query($sql);
      }

      if ( $post_info['forum_last_post_id'] == $post_id )
      {
         $sql = 'UPDATE ' . FORUMS_TABLE . '
            SET forum_last_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'
            WHERE forum_last_poster_id = ' . (int) $post_info['user_id'];
         $db->sql_query($sql);
      }

      if ( $post_info['topic_first_post_id'] == $post_id )
      {
         $sql = 'UPDATE ' . TOPICS_TABLE . '
            SET topic_first_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'
            WHERE topic_poster = ' . (int) $post_info['user_id'];
         $db->sql_query($sql);
      }
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 2:36 pm

Open: includes/functions_admin.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

}
         $db->sql_freeresult($result);

         if (!sizeof($forum_ids))

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $forum_data[$forum_id]['last_poster_avatar'] = '';
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);

            while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
            {
               $post_info[$row['post_id']] = $row;
            }
            $db->sql_freeresult($result);

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$forum_data[$forum_id]['last_poster_colour'] = $post_info[$data['last_post_id']]['user_colour'];

เพิ่มหลังคำที่ค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                     $forum_data[$forum_id]['last_poster_avatar'] = serialize(array(
                        'avatar' => $post_info[$data['last_post_id']]['user_avatar'],
                        'type' => $post_info[$data['last_post_id']]['user_avatar_type'],
                        'width' => $post_info[$data['last_post_id']]['user_avatar_width'],
                        'height' => $post_info[$data['last_post_id']]['user_avatar_height'],
                     ));
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$forum_data[$forum_id]['last_poster_colour'] = '';

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                     $forum_data[$forum_id]['last_poster_avatar'] = '';
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

// 6: Now do that thing
         $fieldnames = array(

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $fieldnames += array('last_poster_avatar');
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

if (preg_match('#(name|colour|subject)$#', $fieldname))

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
// here we added
//   |avatar
//-- modify

คำค้นหา
subject

เพิ่มในบันทัดหลังจากคำค้นหา
เพิ่มบรรทัดนี้หลังจากบันทัดก่อน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);

         while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
         {
            if ($row['topic_moved_id'])

เพิ่มก่อนคำที่ค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT t.topic_first_poster_avatar, t.topic_last_poster_avatar, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);

         $post_ids = array();
         while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

เพิ่มก่อนคำที่ค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$topic_data[$topic_id]['first_poster_colour'] = $row['user_colour'];

เพิ่มหลังคำที่ค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
               $topic_data[$topic_id]['first_poster_avatar'] = serialize(array(
                  'avatar' => $row['user_avatar'],
                  'type' => $row['user_avatar_type'],
                  'width' => $row['user_avatar_width'],
                  'height' => $row['user_avatar_height'],
               ));
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$topic_data[$topic_id]['last_poster_colour'] = $row['user_colour'];

เพิ่มหลังคำที่ค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
               $topic_data[$topic_id]['last_poster_avatar'] = serialize(array(
                  'avatar' => $row['user_avatar'],
                  'type' => $row['user_avatar_type'],
                  'width' => $row['user_avatar_width'],
                  'height' => $row['user_avatar_height'],
               ));
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);

               $post_ids = array();
               while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

เพิ่ทก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
               $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sync_shadow_topics[$orig_topic_id]['topic_first_poster_colour'] = $row['user_colour'];

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                        $sync_shadow_topics[$orig_topic_id]['topic_first_poster_avatar'] = serialize(array(
                           'avatar' => $row['user_avatar'],
                           'type' => $row['user_avatar_type'],
                           'width' => $row['user_avatar_width'],
                           'height' => $row['user_avatar_height'],
                        ));
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sync_shadow_topics[$orig_topic_id]['topic_last_poster_colour'] = $row['user_colour'];

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                        $sync_shadow_topics[$orig_topic_id]['topic_last_poster_avatar'] = serialize(array(
                           'avatar' => $row['user_avatar'],
                           'type' => $row['user_avatar_type'],
                           'width' => $row['user_avatar_width'],
                           'height' => $row['user_avatar_height'],
                        ));
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

// These are fields that will be synchronised
         $fieldnames = array(

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $fieldnames += array('first_poster_avatar', 'last_poster_avatar');
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 2:39 pm

Open: includes/functions_display.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$forum_rows[$parent_id]['forum_last_poster_colour'] = $row['forum_last_poster_colour'];

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $forum_rows[$parent_id]['forum_last_poster_avatar'] = $row['forum_last_poster_avatar'];
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

// Assign subforums loop for style authors

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
      user_display_avatar($row, 'forum_last', 'forumrow', $config['avatar_forums_last_poster_show']);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

if ($return_moderators)

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
   if ( $config['avatar_forums_last_poster_show'] )
   {
      $template->assign_var('AVATAR_MAX_DIMENSIONS', $config['avatar_max_dimensions']);
   }
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา
เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
function user_display_avatar($row, $prefix = '', $tpl_switch, $display)
{
   if ( !$display || empty($row[$prefix . '_poster_avatar']) )
   {
      return;
   }

   global $config, $template;

   $avatar = unserialize($row[$prefix . '_poster_avatar']);
   if ( $avatar['width'] >= $avatar['height'] )
   {
      $avatar_width = ($avatar['width'] > $config['avatar_max_dimensions']) ? $config['avatar_max_dimensions'] : $avatar['width'];
      $avatar_height = ($avatar_width == $config['avatar_max_dimensions']) ? round($config['avatar_max_dimensions'] / $avatar['width'] * $avatar['height']) : $avatar['height'];
   }
   else
   {
      $avatar_height = ($avatar['height'] > $config['avatar_max_dimensions']) ? $config['avatar_max_dimensions'] : $avatar['height'];
      $avatar_width = ($avatar_height == $config['avatar_max_dimensions']) ? round($config['avatar_max_dimensions'] / $avatar['height'] * $avatar['width']) : $avatar['width'];
   }

   $template->alter_block_array($tpl_switch, array(
      strtoupper($prefix) . '_POSTER_AVATAR' => get_user_avatar($avatar['avatar'], $avatar['type'], $avatar_width, $avatar_height),
      strtoupper($prefix) . '_POSTER_AVATAR_MARGIN' => ($avatar_width == $config['avatar_max_dimensions']) ? 5 : ($config['avatar_max_dimensions'] - $avatar_width + 5),
   ), true, 'change');
}
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 2:51 pm

Open: includes/functions_posting.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$update_sql[$forum_id][] = "forum_last_poster_colour = ''";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $update_sql[$forum_id][] = "forum_last_poster_avatar = ''";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);

      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
      $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

}
      $db->sql_freeresult($result);
   }
   unset($empty_forums, $ids, $last_post_ids);

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $row['user_avatar'],
            'type' => (int) $row['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $row['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $row['user_avatar_height'],
         ));

         $update_sql[$row["{$type}_id"]][] = "{$type}_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query_limit($sql, 1);

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

// Decrementing topic_replies here is fine because this case only happens if there is more than one post within the topic - basically removing one "reply"

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $row['user_avatar'],
            'type' => (int) $row['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $row['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $row['user_avatar_height'],
         ));

         $sql_data[TOPICS_TABLE] .= ', topic_first_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'';
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

if (isset($poll['poll_options']) && !empty($poll['poll_options']))

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql_data[TOPICS_TABLE]['sql'] += array(
            'topic_first_poster_avatar' => serialize(array(
               'avatar' => $user->data['user_avatar'],
               'type' => $user->data['user_avatar_type'],
               'width' => $user->data['user_avatar_width'],
               'height' => $user->data['user_avatar_height'],
            )),
            'topic_last_poster_avatar' => '',
         );
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

}

      unset($sql_data[POSTS_TABLE]['sql']);
   }

   $make_global = false;

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql_data[TOPICS_TABLE]['sql']['topic_last_poster_avatar'] = serialize(array(
            'avatar' => $user->data['user_avatar'],
            'type' => $user->data['user_avatar_type'],
            'width' => $user->data['user_avatar_width'],
            'height' => $user->data['user_avatar_height'],
         ));
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_colour = '" . $db->sql_escape($user->data['user_colour']) . "'";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $user->data['user_avatar'],
            'type' => (int) $user->data['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $user->data['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $user->data['user_avatar_height'],
         ));

         $sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);
                  $row = $db->sql_fetchrow($result);
                  $db->sql_freeresult($result);

                  // salvation, a post is found! jam it into the forums table

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                  $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_colour = '" . $db->sql_escape($row['user_colour']) . "'";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                  $avatar_info = serialize(array(
                     'avatar' => $row['user_avatar'],
                     'type' => (int) $row['user_avatar_type'],
                     'width' => (int) $row['user_avatar_width'],
                     'height' => (int) $row['user_avatar_height'],
                  ));

                  $sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_colour = ''";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
                  $sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_avatar = ''";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);
            $row = $db->sql_fetchrow($result);
            $db->sql_freeresult($result);

            // salvation, a post is found! jam it into the forums table

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_colour = '" . $db->sql_escape($row['user_colour']) . "'";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $avatar_info = serialize(array(
               'avatar' => $row['user_avatar'],
               'type' => (int) $row['user_avatar_type'],
               'width' => (int) $row['user_avatar_width'],
               'height' => (int) $row['user_avatar_height'],
            ));

            $sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_colour = ''";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_avatar = ''";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);
         $row = $db->sql_fetchrow($result);
         $db->sql_freeresult($result);

         // salvation, a post is found! jam it into the forums table

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_colour = '" . $db->sql_escape($row['user_colour']) . "'";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $row['user_avatar'],
            'type' => (int) $row['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $row['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $row['user_avatar_height'],
         ));

         $sql_data[FORUMS_TABLE]['stat'][] = "forum_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[TOPICS_TABLE]['stat'][] = 'topic_last_post_time = ' . (int) $current_time;

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $user->data['user_avatar'],
            'type' => (int) $user->data['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $user->data['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $user->data['user_avatar_height'],
         ));

         $sql_data[TOPICS_TABLE]['stat'][] = "topic_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$result = $db->sql_query($sql);
         $row = $db->sql_fetchrow($result);
         $db->sql_freeresult($result);

         // salvation, a post is found! jam it into the topics table

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $sql = str_replace('SELECT ', 'SELECT u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, ', $sql);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$sql_data[TOPICS_TABLE]['stat'][] = "topic_last_poster_colour = '" . $db->sql_escape($row['user_colour']) . "'";

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
         $avatar_info = serialize(array(
            'avatar' => $row['user_avatar'],
            'type' => (int) $row['user_avatar_type'],
            'width' => (int) $row['user_avatar_width'],
            'height' => (int) $row['user_avatar_height'],
         ));

         $sql_data[TOPICS_TABLE]['stat'][] = "topic_last_poster_avatar = '" . $db->sql_escape($avatar_info) . "'";
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 3:00 pm

Open: includes/functions_user.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

/**
* Adds an user

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
function user_update_avatar($user_id, $new_avatar, $new_avatar_type, $new_avatar_width, $new_avatar_height)
{
   global $db;   

   $avatar_info = '';
   if ( !empty($new_avatar) )
   {
      $avatar_info = serialize(array(
         'avatar' => $new_avatar,
         'type' => (int) $new_avatar_type,
         'width' => (int) $new_avatar_width,
         'height' => (int) $new_avatar_height,
      ));
   }

   $sql = 'UPDATE ' . FORUMS_TABLE . '
      SET forum_last_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'
      WHERE forum_last_poster_id = ' . (int) $user_id;
   $db->sql_query($sql);

   $sql = 'UPDATE ' . TOPICS_TABLE . '
      SET topic_first_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'
      WHERE topic_poster = ' . (int) $user_id;
   $db->sql_query($sql);

   $sql = 'UPDATE ' . TOPICS_TABLE . '
      SET topic_last_poster_avatar = \'' . $db->sql_escape($avatar_info) . '\'
      WHERE topic_last_poster_id = ' . (int) $user_id;
   $db->sql_query($sql);
}
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

avatar_delete('user', $userdata);
               }
            }

เพิ่มหลังคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
            $user_id = ($custom_userdata === false) ? $user->data['user_id'] : $custom_userdata['user_id'];
            user_update_avatar($user_id, $sql_ary['user_avatar'], $sql_ary['user_avatar_type'], $sql_ary['user_avatar_width'], $sql_ary['user_avatar_height']);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

Open: styles/prosilver/template/forumlist_body.html
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<dd class="posts">{forumrow.POSTS} <dfn>{L_POSTS}</dfn></dd>
               <dd class="lastpost"><span>

ค้นหาในบรรทัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<dd class="lastpost">

เพิ่มในบรรทัดหลังคำค้นหาในบรรทัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!-- IF forumrow.FORUM_LAST_POSTER_AVATAR --><div style="float: left; padding-top: 0px; margin-left: 5px; margin-right: {forumrow.FORUM_LAST_POSTER_AVATAR_MARGIN}px;">{forumrow.FORUM_LAST_POSTER_AVATAR}</div><!-- ENDIF -->

Open: styles/prosilver/template/viewforum_body.html
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC -->

คำค้นหาในบรรทัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC -->

เพิ่มในบรรทัดก่อนคำค้นหาในบรรทัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!-- IF topicrow.TOPIC_FIRST_POSTER_AVATAR --><span style="float: left; padding-top: 3px; margin-right: {topicrow.TOPIC_FIRST_POSTER_AVATAR_MARGIN}px;">{topicrow.TOPIC_FIRST_POSTER_AVATAR}</span><!-- ENDIF -->

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<dd class="lastpost">

คำค้นหาในบรรทัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

dd class="lastpost">

เพิ่มในบรรทัดหลังคำค้นหาในบรรทัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!-- IF topicrow.TOPIC_LAST_POSTER_AVATAR --><div style="float: left; padding-top: 0px; margin-left: 5px; margin-right: {topicrow.TOPIC_LAST_POSTER_AVATAR_MARGIN}px;">{topicrow.TOPIC_LAST_POSTER_AVATAR}</div><!-- ENDIF -->

ภาพประจำตัวสมาชิก
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ติดตั้ง MOD Avatar of poster on Index and Viewforum 1.3.0

โพสต์โดย modtanoy_pen » 19/12/2012 3:12 pm

Open: viewforum.php
คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

// Grab icons

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
if ( $config['avatar_topics_first_poster_show'] || $config['avatar_topics_last_poster_show'] )
{
   $template->assign_var('AVATAR_MAX_DIMENSIONS', $config['avatar_max_dimensions']);
}
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$s_type_switch = ($row['topic_type'] == POST_ANNOUNCE || $row['topic_type'] == POST_GLOBAL) ? 1 : 0;

เพิ่มก่อนคำค้นหา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

//-- mod : apiv ----------------------------------------------------------------
//-- add
      user_display_avatar($row, 'topic_first', 'topicrow', $config['avatar_topics_first_poster_show']);
      user_display_avatar($row, 'topic_last', 'topicrow', $config['avatar_topics_last_poster_show']);
//-- fin mod : apiv ------------------------------------------------------------

คำค้นหา


  • Similar Topics
    ตอบกลับ
    แสดง
    โพสต์ล่าสุด

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน