รายละเอียดเกี่ยวกับ [RC] Infraction System ระบบคำแนน สำหรับผู้แจ้งปัญหา


แนะนำ Mod ต่างๆ ของ PHPBB3 แนะนำความสามารถ ของ mod การติดตั้ง การเข้ากันได้กับเวอร์ชั่น

Moderator: mindphp

User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

รายละเอียดเกี่ยวกับ [RC] Infraction System ระบบคำแนน สำหรับผู้แจ้งปัญหา

Post by M004 » 28/05/2013 7:00 pm

รายละเอียดเกี่ยวกับ [RC] Infraction System ระบบคำแนน สำหรับผู้แจ้งปัญหา
เป็นระบบที่ ให้คะแนนสำหรับผู้แจ้งปัญหาใน web เข้ามา
พัฒนาโดย : Nelsaidi
Version : 1.2
phpBB Version(s) : phpBB 3.0.10 3.0.11
ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.phpbb.com/community/viewtop ... nfractions
รายละเอียดเกี่ยวกับ [RC] Infraction System ระบบคำแนน สำหรับผู้แจ้งปัญหา 1.jpg
1.jpg (13.93 KiB) Viewed 465 times
รายละเอียดเกี่ยวกับ [RC] Infraction System ระบบคำแนน สำหรับผู้แจ้งปัญหา 2.jpg
2.jpg (19.18 KiB) Viewed 465 times
ขั่นตอนติดตั้ง
เปิดไฟล์ includes/constants.php
ค้นหา

Code: Select all

define('ZEBRA_TABLE',                $table_prefix . 'zebra'); 
เติมหลังค้นหา

Code: Select all

define('INFRACTIONS_TABLE',            $table_prefix . 'infractions');
define('INFRACTION_TEMPLATES_TABLE',     $table_prefix . 'infraction_templates'); 
เปิดไฟล์ styles/prosilver/template/viewtopic_body.html
ค้นหา

Code: Select all

	<!-- IF postrow.U_WARN --><li class="warn-icon"><a href="{postrow.U_WARN}" title="{L_WARN_USER}"><span>{L_WARN_USER}</span></a></li><!-- ENDIF -->
แทนที่

Code: Select all

<!-- IF postrow.U_ISSUE_INFRACTION --><li class="warn-icon"><a href="{postrow.U_ISSUE_INFRACTION}" title="{L_ISSUE_INFRACTION}"><span>{L_ISSUE_INFRACTION}</span></a></li><!-- ENDIF -->
เปิดไฟล์ viewtopic.php
ค้นหา

Code: Select all

'U_WARN'            => ($auth->acl_get('m_warn') && $poster_id != $user->data['user_id'] && $poster_id != ANONYMOUS) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=warn&mode=warn_post&f=' . $forum_id . '&p=' . $row['post_id'], true, $user->session_id) : '', 
แทนที่

Code: Select all

'U_ISSUE_INFRACTION'    => ($auth->acl_get('m_infractions_issue') && $poster_id != $user->data['user_id'] && $poster_id != ANONYMOUS) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=infractions&mode=issue&post_id=' . $row['post_id']) : '', 
เปิดไฟล์ memberlist.php
ค้นหา

Code: Select all

'WARNINGS'        => isset($data['user_warnings']) ? $data['user_warnings'] : 0, 
เติมก่อนค้นหา

Code: Select all

'INFRACTION_POINTS'    => $data['infraction_points'], 
ค้นหา
แทนที่

Code: Select all

'U_ISSUE_INFRACTION'    => ($auth->acl_get('m_infractions_issue')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=infractions&mode=issue&user_id=' . $user_id) : '',
'U_VIEW_INFRACTIONS'    => ($auth->acl_get('m_infractions')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=infractions&mode=view&user_id=' . $user_id) : '', 
เปิดไฟล์ styles/prosilver/template/memberlist_view.html
ค้นหา

Code: Select all

<dt>{L_WARNINGS}: </dt>
แทนที่

Code: Select all

<dt>{L_INFRACTION_POINTS}: </dt>
ค้นหา

Code: Select all

<dd><strong>{WARNINGS}</strong><!-- IF U_NOTES or U_WARN --> [ <!-- IF U_NOTES --><a href="{U_NOTES}">{L_VIEW_NOTES}</a><!-- ENDIF --> <!-- IF U_WARN --><!-- IF U_NOTES --> | <!-- ENDIF --><a href="{U_WARN}">{L_WARN_USER}</a><!-- ENDIF --> ]<!-- ENDIF --></dd>
แทนที่

Code: Select all

<dd><strong>{INFRACTION_POINTS}</strong><!-- IF U_NOTES --> [<a href="{U_NOTES}">{L_VIEW_NOTES}</a>]<!-- ENDIF --><!-- IF U_ISSUE_INFRACTION --> [<a href="{U_ISSUE_INFRACTION}">{L_ISSUE_INFRACTION}</a>]<!-- ENDIF --><!-- IF U_VIEW_INFRACTIONS --> [<a href="{U_VIEW_INFRACTIONS}">{L_VIEW_INFRACTION}</a>]<!-- ENDIF --> </dd>
เปิดไฟล์ includes/session.php
ค้นหา

Code: Select all

$this->add_lang($lang_set); 
เติมหลัง

Code: Select all

        $this->add_lang('infractions');
        include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_infractions.' . $phpEx);
        if(isset($config['infractions_installed']))
        {
            clear_expired_infractions($this->data['user_id']);
        }
         
ติดตั้งไฟล์

Code: Select all

infractions_umil.php

Return to “PHPBB3.0 Mod Review”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests