สอบถามเรื่องการใช้ list menu ในการดึงฐานข้อมูล โดยใช้ JavaScript ครับต้องทำอย่าง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jayyyyyyyyyy

สอบถามเรื่องการใช้ list menu ในการดึงฐานข้อมูล โดยใช้ JavaScript ครับต้องทำอย่าง

Post by jayyyyyyyyyy »

สอบถามเรื่องการใช้ list menu ในการดึงฐานข้อมูล โดยใช้ JavaScript ครับต้องทำอย่างไร จากโค้ดที่ให้นี้เป็นการใช้ OnChange="window.location='?item='+this.value;" ครับผมอยากใช้เป็น JavaScript แทนครับ

<html>
<head>
<title>Tutorial</title>
</head>
<?php
mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error());
mysql_select_db("mydatabase");
?>
<body>
<form action="page.php" method="post" name="frmMain">
List Menu
<select name="lmName1" OnChange="window.location='?item='+this.value;">
<option value=""><-- Please Select Item --></option>
<?php
$strSQL = "SELECT * FROM customer ORDER BY CustomerID ASC";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
if($_GET["item"] == $objResult["CustomerID"])
{
$sel = "selected";
}
else
{
$sel = "";
}
?>
<option value="<?php echo $objResult["CustomerID"];?>" <?php echo $sel;?>><?=$objResult["CustomerID"];?></option>
<?php
}
?>
</select>

<?php
if($_GET["item"] != "")
{
$strSQL = "SELECT * FROM customer WHERE CustomerID = '".$_GET["item"]."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
$objResult2 = mysql_fetch_array($objQuery);
}

?>
<input name="txtName" type="text" value="<?php echo $objResult2["Name"];?>">
</form>
</body>
</html>
<?php
mysql_close();
?>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 14 guests