ติดปัญหา Syntax error "Field 1 specified more than once ตอนทำ login facebook

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ติดปัญหา Syntax error "Field 1 specified more than once ตอนทำ login facebook

Post by thatsawan »

error: Object
code: 2500
message: "Syntax error "Field 1 specified more than once. This is only possible before version 2.1" at character 3: 1,1,1,1"
type: "OAuthException"

Code: Select all

 function Login_hompage() {
        console.log('Welcome! Fetching your information.... ');
        FB.api('/me?fields={REGISTER_EMAIL}', function (response) {
        
        
           });
    }

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ติดปัญหา Syntax error "Field 1 specified more than once ตอนทำ login facebook

Post by thatsawan »

เป็นเพราะมันไม่มี ค่า ไปที่ตัวแปลนั้น

Code: Select all

            $this->template->assign_vars(array(
                'REGISTER_EMAIL'    => (empty($this->config['m_register_email'])) ? '' : 'email',
                'REGISTER_NAME'    => (empty($this->config['m_register_name'])) ? '' : 'name',
                'REGISTER_LNG'    => (empty($this->config['m_register_languages'])) ? '' : 'languages',
                'REGISTER_DAY'    =>(empty( $this->config['m_register_birthday'])) ? '' : 'birthday',
            )); 
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ติดปัญหา Syntax error "Field 1 specified more than once ตอนทำ login facebook

Post by thatsawan »

รูปแบบ ที่จะขอ
- แบบ ฟิลด์ email ฟิลด์เดียว

Code: Select all

function Login_hompage() {
                console.log('Welcome!  Fetching your information.... ');
                FB.api('/me?fields={REGISTER_EMAIL}', function (response) {
               
               
                     });
        } 
- ถ้าต้องการหลายอันให้เพิ่มเเบบนี้

Code: Select all

function Login_hompage() {
                console.log('Welcome!  Fetching your information.... ');
                FB.api('/me?fields={REGISTER_EMAIL},{REGISTER_NAME}', function (response) {
               
               
                     });
        } 
ที่สำคัญมันอยู่ที่นี่

onlogin="checkLoginState();"

Code: Select all

<li class="facebook_register_logo rightside"  onlogin="checkLoginState();">
        <a href="https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id={APP_ID_FACEBOOK}&redirect_uri={BOARD_URL}{LODE_PAGE}">
                <img src="{IMAGE_REGISTER}" alt="facebook register"> 
        </a>
</li> 
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests