หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอสอบถามเรื่องความแตกต่างของฟังก์ชั่นvariant_pow()กับฟังก์ชั่น pow()

โพสต์แล้ว: 18/01/2018 1:58 pm
โดย Parichat
หนูขอสอบถามความแตกต่างของฟังก์ชั่น variant_pow() กับ pow() มันคือตัวเดียวกันไหมคะหรือเป็นฟังก์ชั่นคนละตัวกัน
หนูเข้าไปดูในลิ้งนี้ http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/63-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-php/703-pow.html เป็นเรื่องpow() แล้วหนูไปดูในลิ้งhttp://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/63-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-php/379-variant_pow().htmlมันไม่มีเนื้อหาหนูก็เลยไปหามาได้เนื้อหามาดังนี้
ฟังก์ชั่น pow() ใช้ในการหาเลขยกกำลัง
Syntax pow()
"pow(x,y);"
โดยกำหนดให้ x แทน เลขฐาน
y แทน เลขยกกำลัง

ตัวอย่าง
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(pow(5,9) . "<br>");
echo(pow(-5,9) . "<br>");
echo(pow(-5,-3) . "<br>");
echo(pow(-8,-5.7));
?>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
รูปภาพ

เนื้อหาที่หนูหามามันเหมือนหรือต่างกันไหมคะถ้าต่างกันต่างกันตรงไหนคะ

ขอบคุณมากๆคาบ :-D :-D :-D