Page 1 of 1

สอบถามการเขียน batch file หน่อยครับ

Posted: 20/07/2018 11:38 am
by jlo
สอบถามการเขียน batch file ให้เครื่องคอมเชื่อมต่อกับserverแล้วรันโปรแกรมตัวนึงขึ้นมาเพื่อใช้งาน
ถ้า ip เครื่อง server 192.168.1.100 แล้วuserเป็น admin passเป็น 123456
หลังจากนั้น ให้เปิดโปรแกรมที่อยู่ที่ไดร์ซี 123.exe เพื่อมาใช้งาน
ต้องทำอย่างไงครับ