ต้องการเก็บค่าลง Database แบบติดกำลัง E

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

ต้องการเก็บค่าลง Database แบบติดกำลัง E

Postby pprn » 27/08/2018 10:41 am

ต้องการเก็บค่าลง Database แบบติดกำลัง E ไว้ อยากทราบว่าต้องเก็บค่าตัวแปรชนิดใด และความยาวเท่าใด ดังตัวอย่าง

เมื่อคำนวณออกมาแล้วจะติดกำลัง E ไว้ ดังภาพ
คำถาม.JPG
คำถาม.JPG (22.7 KiB) Viewed 619 times


เมื่อ fetch ออกมาจาก database จะเป็น ดังภาพ
คำถาม2.JPG
คำถาม2.JPG (12.17 KiB) Viewed 619 times

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

Re: ต้องการเก็บค่าลง Database แบบติดกำลัง E

Postby pprn » 27/08/2018 5:58 pm

ถ้าต้องการให้เก็บค่ามีกำลัง E ติดอยู่ ให้กำหนดตัวแปรใน database เป็น
  1. float โดยไม่ต้องกำหนดความยาว เพราะตัวแปร float เก็บทศนิยมได้ 3.4E+/-38 (ทศนิยม 7 ตำแหน่ง)
  2. double โดยไม่ต้องกำหนดความยาว เพราะตัวแปร double เก็บทศนิยมได้ 1.7E+/-308 (ทศนิยม 15 ตำแหน่ง)

เมื่อต้องการ fetch ค่าออกมาดังภาพ
  คำถาม2.JPG
  คำถาม2.JPG (12.17 KiB) Viewed 611 times

ให้ใส่ code

  Code: Select all

  <?php echo number_format(substr($fetch['ชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูล'], 0, 6),2); ?>

fetch ออกมาจะเป็นค่าที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ติด E


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 49 guests