Page 1 of 1

อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะ Query ข้อมูลเกี่ยวกับการโพส ให้น้อยที่สุด ใน phpbb

Posted: 16/05/2019 2:35 pm
by Ittichai_chupol
ผมต้องการปรับแก้ไข้การ Query ข้อมูลในน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม ควรมีวิธีการแก้ไข้อย่างไรครับ

เช่น
1. ผมได้สร้าง Extension ที่มีไว้สำหรับ การสร้างนามแฝง โดย ในส่วนี้ผมได้ มีการ Query เพื่อหาว่าแต่ละโพสมีการใช้ นามแฝง หรือ และยัง Query เพื่อตรวจสอบหาชื่อจริงๆ ของผู้ใช้นามแฝงนั้น และก็ Query เพื่อที่จะตรวจสอบว่า ผู้ที่ใช้งานนั้น มีสถานะเป็นผู้ดูและระบบ หรือไม ซึ่งทำให้ในแต่ละโพสจะมีการ Query สำหรับการค้นหานามแฝงนี้ อย่างน้อย 3 Query / การโพสต์ ครับ ถ้าหากผมจะลดการ Query ในส่ววนี้ลงมา ผมจะต้อง ปรับแก้ไข้อย่างไรครับ